Dierenartsen Zonder Grenzen zoekt een Communication & Fundraising Officer (50%)

24 May 2019 by Josefien D'Haene 0 comments

Het team dat zich bij Dierenartsen Zonder Grenzen ontfermt over communicatie en fondsenwerving is een klein en dynamisch team in een groeiende organisatie. Het doel van het departement communicatie en fondsenwerving is om Dierenartsen Zonder Grenzen bij zoveel mogelijk mensen in België bekend te maken en hen aan te sporen schenker te worden. Hoe meer sympatisanten en schenkers Dierenartsen Zonder Grenzen heeft, hoe meer mensen en dieren we in Afrika kunnen helpen.

Als medewerker communicatie en fondsenwerving werk je samen met twee andere medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor de Nederlandstalige publiekscommunicatie (copy en branding), perswerking en particuliere fondsenwerving in België. Je volgt evoluties binnen de sector op de voet, je bent handig met online/digitale tools en databases, een geboren netwerker, vertrouwd met het Vlaamse medialandschap, en je bent creatief met woord en beeld

VERANTWOORDELIJKHEDEN

  • Waken over een goede branding, imago en reputatie van alle communicatieacties en -kanalen naar een breed publiek toe in België.
  • Verantwoordelijk voor alle Nederlandstalige copy en eindredactie naar het Belgische publiek toe.
  • Persrelaties uitbouwen met media, journalisten en fotografen in België. De pers te woord staan (woordvoerder).
  • De naambekendheid, zichtbaarheid en fondsenwerving van Dierenartsen Zonder Grenzen vergroten via publicaties, campagnes, persacties, sociale media, website...
  • Fondsenwervingskanalen verder uitbouwen en (mee) coördineren (vb. direct mail, online, telemarketing, lead generation, campagnes zoals 'Koop een geit').
  • Waken over de kwaliteit, klantgerichtheid, efficiëntie en doeltreffendheid van fondsenwervings- en communicatieacties. Meten en analyseren van acties (vb. via marktonderzoek, press coverage, websitebezoekers).
  • Creatief meedenken en uitvoeren van andere acties om het aantal sympathisanten en schenkers in België te vergroten.

PROFIEL
Opleiding
Een diploma hoger onderwijs in een relevante richting vb. communicatie, talen, journalistiek, public relations...

Kennis en ervaring
Uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands (niveau moedertaal)
Heeft een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans en Engels Kent het Belgische medialandschap goed (vooral Nederlandstalig)
Is zeer vertrouwd met communicatietools voor een breed publiek en met de evoluties binnen de sector
Is bij voorkeur vertrouwd met privéfondsenwerving bij een ruim publiek en met de evoluties binnen de sector
Ervaring van 1 tot 2 jaar is een troef

Vaardigheden
Heeft een hands-on-mentaliteit (doener)
Is resultaatgericht
Neemt initiatief
Is creatief en probleemoplossend
Werkt planmatig, analytisch en georganiseerd Is technisch onderlegd (databases, CMS, CRM...)
Kan vlot en op een aangename manier contacten met andere mensen aangaan en onderhouden (netwerken)
Is stressbestendig Kan autonoom werken maar ook in teamverband

Attitudes
Is klant- en oplossingsgericht
Is leergierig
Vindt kwaliteitsvol werk afleveren belangrijk
Heeft respect voor anderen en andere culturen
Heeft een open en positieve houding die vertrouwen wekt
Is flexibel (occasioneel avond- en weekendwerk, mogelijks terreinbezoek)
Heeft interesse in ontwikkelingssamenwerking en het werkgebied van Dierenartsen Zonder Grenzen
De waarden, missie en visie van Dierenartsen Zonder Grenzen delen

HOE SOLLICITEREN ?
Gelieve ten laatste op 7 juni 2019 uw motivatiebrief, curriculum vitae en de contactgegevens van drie referentiepersonen per e-mail te sturen naar s.deburlet@vsf-belgium.org, met als onderwerp “medewerker communicatie en fondsenwerving”.

Meer informatie: www.dierenartsenzondergrenzen.be

Tags:

Comments

Leave a comment!

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd

Josefien D'Haene

Close