't Eilandje zoekt een verantwoordelijke fundraising

't Eilandje zoekt een verantwoordelijke fundraising

27 March 2023

't Eilandje zoekt een verantwoordelijke fundraising

De vzw ‘t Eilandje is sinds 1960 actief in de sector van de begeleiding van daklozen in het Brussels gewest en in het Waals Gewest. Ze organiseert haar werking vanuit diverse diensten en projecten op het terrein op basis van vijf krachtlijnen: noodopvang, tijdelijk verblijf, opleiding & werk, huisvesting en gezonde voeding. Alle diensten van ‘t Eilandje op het terrein streven hetzelfde doel na: mensen die dakloos zijn of dreigen het te worden, opvangen en begeleiden om de omstandigheden te creëren die nodig zijn voor hun nieuw levensproject (rechten herstellen, psychosociale begeleiding, het sociaal netwerk weer opbouwen, enz.). Momenteel omvat het team 110 werknemers en ongeveer 50 vrijwilligers, die op verscheidene sites in het Brussels Gewest en in het Waals Gewest (regio Charleroi) actief zijn. Een team Ressources, dat voor administratie en ondersteuning zorgt, een team Communicatie & Fundraising en een team Algemene Directie, dat voor de algemene strategie en de ontwikkeling van de vzw instaat, ondersteunen alle diensten op het terrein.

Visie en waarden: de werking van ‘t Eilandje kadert in een visie die gebaseerd is op het principe van social justice en op een militante strijd tegen ongelijkheid en verdediging van de rechten van mensen. Ons project is participatief en erkent elke persoon als subject van zijn proces. ‘t Eilandje biedt opvangplaatsen op mensenmaat.Het team Communicatie & Fundraising telt 13 leden, waarvan een deel zich met de fundraising bezighoudt (waaronder 8 teamleden die de streetfundraising opnemen) en een ander deel de externe en interne communicatie verzorgt.

JE OPDRACHT
Als verantwoordelijke Fundraising bepaal en stuur je de globale fundraising-strategie. Je ontwikkelt de activiteiten van de afdeling Communicatie mee, in samenwerking met de Verantwoordelijke Interne & Externe Communicatie.

Onder gezag van de Algemene Directie van ’t Eilandje en binnen een team dat volgens gedeelde governance, heb je de volgende taken:

 • De fundraising acties statistisch en budgettair opvolgen;
 • Het uitdenken, opstellen en operationeel uitvoeren van de Direct Mail acties opvolgen (getrouwheid van donoren versterken, vroegere donoren opnieuw actief krijgen, prospectie naar nieuwe donoren);
 • Telemarketingcampagnes uitdenken, uitwerken, opvolgen en evalueren;
 • Het interne streetmarketing team van ‘t Eilandje uitwerken, opvolgen en evalueren: HR-management, budgettaire opvolging en statistische opvolging van de operaties;
 • De mailings / newsletter opstellen en versturen;
 • De online giften en de ontwikkelingsstrategie beheren (ontwikkeling van de tools / operaties voor peer-to-peer inzamelingen, op sociale netwerken, social influence, crowdfunding, enz.);
 • De CRM beheren;
 • De fiscale attesten beheren (wijzigingen, duplicata, update van de databank, enz.);
 • Als referent de legaten en schenkingen opvolgen;
 • Samenwerken met de collega die belast met de B2B-partnerschappen en de operationele uitwerking ervan;
 • De globale communicatiestrategie ondersteunen;


  Je werkt nauw samen met het strategisch en administratief team van ‘t Eilandje. In dat kader steun je ook de reflectie op & de ontwikkeling van projecten van ‘t Eilandje en werk je occasioneel mee aan de transversale projecten van ‘t Eilandje.

  JE PROFIEL
  ✓ Niveau Master en/of succesvolle ervaring inzake fundraising.
  ✓  Transversale competenties & kennis:
  o Je hebt een uitgesproken belangstelling voor communicatie en marketing in de sociale en humanitaire sector;
  o Je hebt feeling voor het middenveld en gevoeligheid voor de zaak van grote kwetsbaarheid;
  o Je hebt een uitstekend gevoel voor organisatie en je kan zelfstandig werken;
  o Je hebt oog voor precisie bij de gegevensverwerking;
  o Je kan in dringende situaties werken en vertrouwelijkheid bewaren;
  o Je hebt gevoel voor initiatief en je bent resultaatgericht;
  o Je hebt gevoel voor menselijke relaties, je legt vlot contact en kan die contacten ook onderhouden;
  o Je hebt een goed voorkomen.
  ✓ Specifieke competenties & kennis:
  o Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie;
  o Je hebt een goede kennis van fundraising en van de spelers op dat veld (consulting agentschappen, dienstverleners voor telemarketing, hostingbedrijven voor databanken);
  o Je hebt een uitstekende neus voor cijfers en een goede kennis van de marketing direct tools (statistische technieken);
  o Je kan marketingcampagnes voeren (lastenkohier, keuze van de dienstverlener, opvolging en verificatie van deliverables);
  o Je hebt kennis van het SEPA-kader en van de geldende wetgeving inzake giften en legaten;
  o Je hebt uitstekende schrijfvaardigheden in het Frans en een perfecte spelling;
  o Je bent tweetalig FR/NL + kennis Engels is een extra;
  o Je hebt een uitstekende beheersing van Excel;
  o Je hebt een goede beheersing van de andere software van Microsoft Office;
  o Je kent en beheerst een CRM.
  ✓ Aangetoonde ervaring in het leiden van een team.
  ✓ Stressbestendig
  ✓ Je staat achter het sociaal project van ‘t Eilandje, je deelt de waarden en de ethiek van de organisatie

  VOORWAARDEN
  Contract: Contract van onbepaalde duur– 100% FTE
  Loon: barema 1 van CP 319.02
  Werkplaats: Brussel. Er zijn ook opdrachten in Wallonië voorzien, en in mindere mate in Vlaanderen.
  Werkuren: overdag op weekdagen, occasioneel ‘s avonds of in het weekend
  Beschikbaarheid: Aanwerving idealiter in mei-juni 2023
  Mail een motivatiebrief met een gedetailleerd CV ter attentie van Marie SADZOT, co-verantwoordelijke HR (recrutement@ilot.be) – vermeld in de onderwerpregel: PCRDF - RESP
  Uiterste datum voor je kandidatuur: 30/04/2023
Close