“Goede doelen moeten middelen en giften van de bevolking optimaal kunnen inzetten”|"Nous voulons pouvoir utiliser nos moyens et les dons de la population de manière optimale"

“Goede doelen moeten middelen en giften van de bevolking optimaal kunnen inzetten”|"Nous voulons pouvoir utiliser nos moyens et les dons de la population de manière optimale"

19 April 2022

Minder tijd verliezen aan administratie, een giftenvriendelijke fiscaliteit en een betere regelgeving voor fondsenwerving. Samen met de Impactcoalitie vragen wij aan de federale overheid om die ingrepen door te voeren. 

Moins de temps perdu dans l'administratif et les formalités, une fiscalité plus favorable aux dons et une meilleure réglementation et plus moderne pour les récoltes de fonds. La Coalition Impact attend des mesures à cet égard de la part du gouvernement fédéral. 

impactcoalitieMinder tijd verliezen aan administratie, een giftenvriendelijke fiscaliteit en een betere regelgeving voor fondsenwerving. Samen met de Impactcoalitie vragen wij aan de federale overheid om die ingrepen door te voeren. Prioritair is de belastingaftrek voor giften vanaf 60%.

De Impactcoalitie is een krachtenbundeling van eersterangsactoren voor het maatschappelijk belang in België, verenigingen en stichtingen die zich ertoe verbinden om tijd en middelen, waaronder giften van de bevolking, efficiënt en transparant te besteden. Samen vertegenwoordigen zij enkele duizenden instellingen zonder winstoogmerk (IZW’s). De Impactcoalitie lanceert een campagne om aanpassingen te bekomen rond een tiental knelpunten bij de ministers van Financiën, van Justitie en van Binnenlandse Zaken. Het doel is om meer tijd en middelen te kunnen vrijmaken om meer impact te kunnen realiseren voor het maatschappelijk belang. Lees er hier meer over (VEF-AERF).

De strijdpunten van de Impactcoalitie :

#tijdwinnen: Administratieve vereenvoudigingen, ondermeer dankzij digitalisering

#stimuleervrijgevigheid: Giftenvriendelijke belastingen 

#betereregels: Gemoderniseerde regelgeving voor fondsenwerving 

Moins de temps perdu dans l'administratif et les formalités, une fiscalité plus favorable aux dons et une meilleure réglementation et plus moderne pour les récoltes de fonds. La Coalition Impact attend des mesures à cet égard de la part du gouvernement fédéral. La demande la plus frappante concerne la réduction fiscale pour les dons de 60%.

La Coalition Impact est un regroupement d'acteurs de premier plan pour l'intérêt sociétal en Belgique, des associations et fondations qui s'engagent à consacrer du temps et des ressources, y compris les dons de la population, de manière efficace et transparente. Ensemble, ils représentent quelques milliers d'institutions sans but lucratif (ISBL). La Coalition Impact lance une campagne afin d'obtenir de la part des ministres des Finances, de la Justice et de l'Intérieur des ajustements autour d’une dizaine de dossiers. L'intention est de pouvoir libérer plus de temps et de ressources afin de réaliser un plus grand impact pour l'intérêt sociétal. Plus d'info (VEF-AERF).

Les demandes de la Coalition Impact :

#gagnerdutemps : Simplification administrative, notamment grâce à la digitalisation

#stimulezlagénérosité : Une fiscalité favorable aux dons

#meilleuresrègles : Une réglementation modernisée pour la récolte de dons

Close