Verplichte toevoeging van Nationaal Nummer schenker aan fiche 281.71 (fiche voor fiscaal attest)

Op 28 december 2023 keurde de Kamer net voor het jaareinde en in volle vakantieperiode nog een “Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen”(DOC 55/3607) goed. Eén van de wijzigingen slaat op de belastingvermindering voor giften. Voor giften vanaf 1 januari 2024 moet het Nationaal Nummer van de schenker aan fiche 281.71 voor Belcotax toegevoegd worden (voor het eerst tegen 1 maart 2025). De wet moet nog een uitvoeringsbesluit (K.B.) en publicatie in het B.S. krijgen om in de praktijk uitgevoerd te kunnen worden.

Het Nationaal Nummer (NN) laat toe het belastingvoordeel direct toe te wijzen aan de juiste belastingplichtige, die dit ingevuld terugvindt in Tax-on-Web. Het verwerven en beheren van het NN is echter niet zo makkelijk te implementeren. Zowel praktisch als technisch-juridisch heeft dit implicaties.

De sector is voor deze beslissing niet bevraagd of geraadpleegd, geven sectororganisaties Ethische Fondsenwerving vzw en de ImpactCoalitie aan, wat uiteraard te betreuren is en getuigt van het miskennen van een complete sector met een zeer waardevolle maatschappelijke opdracht. Vanuit de ImpactCoalitie zal een onderhoud aangevraagd worden bij het kabinet van Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem. De ImpactCoalitie wil daar alsnog minstens een aantal werkbare toepassingsmodaliteiten en een overgangsperiode afdwingen.

Fundraisers Belgium houdt als vereniging voor en door Fondsenwervers mee de vinger aan de pols en zal de leden systematisch op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Volg zeker onze nieuwsbrief en website.

Steven Matheï, jurist en vzw- en verenigingsexpert geeft meer uitleg op verenigingeninfo.be.


Want to be a friend of the Fundraisers Belgium?

The Fundraisers Belgium has several Friends of the Fundraisers Belgium that co-brand with our quality network of decision makers in the fundraising world. Send an e-mail to info@fundraisersbelgium.be if you want more information about partnering up with the Fundraisers Belgium.