Dierenartsen Zonder Grenzen zoekt een Directeur Communicatie & Fondsenwerving

Dierenartsen Zonder Grenzen zoekt een Directeur Communicatie & Fondsenwerving

10 February 2020

Op het gebied van privé-fondsenwerving, communicatie, sensibilisering en advocacy zal de komende jaren sterk worden ingezet op een assertieve advocacy-en communicatiestrategie en zal werk worden gemaakt van een grotere zichtbaarheid en naambekendheid van de organisatie in België.

Hiertoe zoekt DZG een Directeur Communicatie en Fondsenwerving(DCF).

Dierenartsen Zonder Grenzen zoekt een Directeur Communicatie & Fondsenwerving

ORGANISATIE

In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en dagelijks voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, gaat de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking de strijd aan tegen honger en armoede. Zo verbeteren we onder andere de toegang tot dierengezondheidszorg en veemarkten, leiden we lokale veeboeren op, leggen we voorraden veevoeder aan en verbeteren we het beheer van water en grasland. Wanneer de dieren gezond zijn, zijn de mensen dat ook! Om onze activiteiten in het Zuiden te ondersteunen, maken we in België (huidige en toekomstige) veeteeltprofessionals en beleidsmakers bewust voor een duurzame productie en consumptie.

CONTEXT

Op het gebied van privé-fondsenwerving, communicatie, sensibilisering en advocacy zal de komende jaren sterk worden ingezet op een assertieve advocacy-en communicatiestrategie en zal werk worden gemaakt van een grotere zichtbaarheid en naambekendheid van de organisatie in België.

Hiertoe zoekt DZG een Directeur Communicatie en Fondsenwerving(DCF).

In dit kader moet prioritair werk worden gemaakt van de uitbouw van één geconsolideerd communicatiedepartement dat uitfondsenwerving, communicatie & DEAR (Development Education & Awareness Raising) bestaat.

Tevens moet wat communicatie betreft aandacht worden besteed aan een intensievere samenwerking tussen de Belgische hoofdzetel en de projectlanden.

De DCF ontwikkelt en implementeert voor dit alles een strategie en actieplan.

ROL

De DCF maakt deel uit van het directieteam van DZG en leidt het communicatiedepartement.

  • Hij rapporteert aan de Algemeen Directeur
  • Hij is verantwoordelijk voor de implementatie van en het toezicht op alle activiteiten van het communicatiedepartement:fondsenwerving, communicatie & DEAR
  • Hij ontwikkelt, implementeert en bewaakt de strategische en operationele plannen en hij is verantwoordelijk voor de opleiding en kennisontwikkeling van het departement

VERANTWOORDELIJKHEDEN

  • Strategische ontwikkeling: analyseren van de noden en ontwikkelen van een strategisch plan voor het departement communicatie.
  • Privé-fondsenwerving: Ontwikkelen en aansturen van de strategie voor privé-fondsenwerving voor de duurzame groei van particuliere inkomstenen ontwikkelen en opvolgen van concrete actieplannen.
  • Uitbouw van het departement communicatie: optimaliseren van de interne samenwerking van de activiteiten van het departementTeammanagementManagen en coaching van hetdepartement.
  • Coördineren van de strategie voor externe communicatieen de communicatienetwerken en tools optimaliseren.
  • Optreden als woordvoerder voor de organisatie wanneer nodig.
  • Mee conceptualiseren en bewaken van het meerjarenplan voor DEAR-activiteiten binnen het kader van DGDen richting geven aan het assertieve advocacywerk & de sensibiliseringsactiviteiten van het departement.
  • Budgetopstelling en beheervan het departement. 

PROFIEL

Opleiding
Een opleiding van een hoger of universitair niveau.

Kennis en ervaring
10 jaar bewezen ervaring in fondsenwerving, communicatie & advocacy, bij voorkeur in de non-profit sector
Solide ervaring in teammanagement en het organiseren en leiden van een multidisciplinair departement
Drietalig (Frans, Nederlands, Engels)

Vaardigheden
Strategisch denker;
Peoplemanager met visie en in staat dit te vertalen naar actie
In staat om in synergie te werken met de overige departementen en hun teams.

Attitudes
De waarden, missie en visie van Dierenartsen Zonder Grenzen delen
Occasionele buitenlandse projectbezoeken vormen geen probleem
Betrouwbaaren integer zijn

ONS AANBOD

Dierenartsen Zonder Grenzen is een lerende organisatie. We zijn een hecht en geëngageerd team dat kwaliteit vooropstelt in onze missie, realisaties en waarden.Als werkgever bieden wij bovendien een verloningspakket dat concurrentieel is binnen de sector, met aanvullende extralegale voordelen. We streven naar een goed evenwicht tussen werk en privé voor onze medewerkers.

HOE SOLLICITEREN ?

Gelieve ten laatste op 15 februari 2020 uw motivatiebrief, curriculum vitae en de contactgegevens van drie referentiepersonen per e-mail te sturen naar hr@vsf-belgium.org, met als onderwerp “Director Communication”.Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd na de termijn voor een schriftelijke test. Meer informatie: www.dierenartsenzondergrenzen.be.

Close