KU Leuven zoekt een Fondsenwerver Humane Wetenschappen en Wetenschap & Technologie

KU Leuven zoekt een Fondsenwerver Humane Wetenschappen en Wetenschap & Technologie

5 November 2020

KU Leuven zoekt een Fondsenwerver Humane Wetenschappen en Wetenschap & Technologie

KU Leuven heeft een lange traditie op het vlak van mecenaat en heeft een actief netwerk van alumni en sterke alumnikringen. Om de doelgerichte uitbouw van de dienst verder vorm te geven, zijn we op zoek naar een ervaren fondsenwerver voor de die zijn/haar tijd verdeelt over de Groep Humane Wetenschappen en de Groep Wetenschap & Technologie.

Functie
 • Je ontwikkelt en implementeert effectieve strategieën, met als doel de verdere groei van het netwerk van schenkers en alumni te realiseren, waarbij deze zich engageren om specifieke projecten binnen de universiteit financieel te ondersteunen. De 600ste verjaardag van de universiteit in 2025 kan daarbij als hefboom fungeren.
 • Je verbindt en mobiliseert experten binnen de universiteit om de vooropgestelde doelen te realiseren.
 • Je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in fondsenwerving en –beheer en gaat actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten.
 • Je stimuleert en zorgt mee voor een dynamische en accurate opvolging van het geheel aan schenkingen, oprichting van fondsen, leerstoelen en legaten. Je adviseert schenkers, testators, alumni, bedrijven en organisaties die een gift wensen te doen aan een van de vele projecten inzake onderwijs , onderzoek, patiëntenzorg, maatschappelijke dienstverlening en erfgoed. Je ontwikkelt en onderhoudt daartoe de nodige pro- actieve relaties.
 • Je werkt nauw samen met de collega’s fondsenwerving en het juridisch team binnen de dienst, als ook met de dienst Marketing en Communicatie, de dienst Publiekswerking, Congres en Evenementen, en de dienst Pers en beleidscommunicatie.  
 • Je rapporteert aan de directeur van de Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties en houdt rekening met de door de universiteit en de groepsdiensten van de betrokken wetenschapsgroepen vooropgestelde doelstellingen.
Profiel
 • Je behaalde bij voorkeur een masterdiploma 
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring als fondsenwerver 
 • Je hebt affiniteit met de humane wetenschappen en/of wetenschap & technologie
 • Je kan een langetermijnvisie omzetten naar concrete beleidsacties en –projecten
 • Je kan mensen mobiliseren op een aanstekelijke, enthousiaste manier en bezit de nodige empathie en humor
 • Je bent flexibel, stressbestendig en gedreven
 • Je hebt een brede interesse voor alle activiteiten van de universiteit en bent leergierig
 • Idealiter heb je  een actief en relevant netwerk van professionele contacten van besluit- en initiatiefnemers
 • Je kan je qua beschikbaarheid flexibel aanpassen aan de noden van de organisatie, met inbegrip van occasionele avondvergaderingen 
 • Een grondige, actieve kennis van Engels en bij voorkeur Frans, is een vereiste
Aanbod
Een voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur, gekoppeld aan een salaris in graad 7, 8 of 9 (afhankelijk van uw relevante ervaring en competenties).
Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Mieke Coenen, tel.: +32 16 32 30 98.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 27/11/2020 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
Close