KU Leuven zoekt een fondsenwerver Biomedische Wetenschappen

KU Leuven zoekt een fondsenwerver Biomedische Wetenschappen

6 January 2021

KU Leuven zoekt een fondsenwerver Biomedische Wetenschappen

Onze Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties treedt op als adviserend en faciliterend expertisecentrum op het gebied van fondsenwerving, alumnibeleid en relatiebeheer, zowel voor KU Leuven als UZ Leuven. De dienst heeft als hoofdopdracht duurzame relaties met schenkers en alumni professioneel verder uit te bouwen en meer impact te geven, nationaal en internationaal. KU Leuven heeft een lange traditie op het vlak van mecenaat en heeft een actief netwerk van alumni en sterke alumnikringen. Om de doelgerichte uitbouw van de dienst verder vorm te geven, zijn we op zoek naar een ervaren fondsenwerver voor de Groep Biomedische Wetenschappen.

Functie
 • Je ontwikkelt en implementeert effectieve strategieën, met als doel de verdere groei van het netwerk van schenkers en alumni te realiseren, waarbij deze zich engageren om specifieke projecten binnen de universiteit en het UZ Leuven financieel te ondersteunen. 
 • Je verbindt en mobiliseert experten binnen de universiteit en het UZ Leuven om de vooropgestelde doelen te realiseren.
 • Je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in fondsenwerving en –beheer en gaat actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten.
 • Je stimuleert en zorgt mee voor een dynamische en accurate opvolging van het geheel aan schenkingen, oprichting van fondsen, leerstoelen en legaten. Je adviseert schenkers, testators, alumni, bedrijven en organisaties die een gift wensen te doen aan een van de vele projecten inzake onderwijs , onderzoek, patiëntenzorg, maatschappelijke dienstverlening en erfgoed. Je ontwikkelt en onderhoudt daartoe de nodige pro- actieve relaties.
 • Je werkt nauw samen met de collega’s fondsenwerving en het juridisch team binnen de dienst, als ook met collega's in andere diensten die verantwoordelijk zijn voor marketing en communicatie, publiekswerking, evenementen, en met de persverantwoordelijken van KU Leuven en UZ Leuven. 
 • Je rapporteert aan de directeur van de Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties en houdt rekening met de door de universiteit en het ziekenhuis vooropgestelde doelstellingen.
Profiel
 • Je behaalde bij voorkeur een masterdiploma 
 • Je hebt voorkeur reeds ervaring als fondsenwerver. 
 • Je hebt affiniteit met het domein van de biomedische wetenschappen
 • Je kan een langetermijnvisie omzetten naar concrete beleidsacties en –projecten.
 • Je kan mensen mobiliseren op een aanstekelijke, enthousiaste manier en bezit de nodige empathie en humor.
 • Je bent flexibel, stressbestendig en gedreven. 
 • Je hebt een brede interesse voor alle activiteiten van de universiteit.
 • Idealiter heb je  een actief en relevant netwerk van professionele contacten van besluit- en initiatiefnemers.
 • Je kan je qua beschikbaarheid flexibel aanpassen aan de noden van de organisatie, met inbegrip van occasionele avondvergaderingen 
 • Een grondige, actieve kennis van Engels en bij voorkeur Frans, is een vereiste.
Aanbod
Een voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur, gekoppeld aan een salaris in graad 7, 8 of 9 (afhankelijk van uw relevante ervaring en competenties).
Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Mieke Coenen, tel.: +32 16 32 30 98.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 18/01/2021 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
Close