11.11.11 zoekt Retentie expert M/V/X (vervangingscontract)

11.11.11 zoekt Retentie expert M/V/X (vervangingscontract)

23 April 2021

11.11.11 zoekt Retentie expert M/V/X (vervangingscontract)

11.11.11 streeft naar mondiale rechtvaardigheid. Een wereld waarin sociale, burgerlijke, politieke, culturele en economische rechten voor iedereen gerealiseerd zijn binnen de grenzen van de planeet.

Omschrijving van de vacature

Een mondiaal systeem waarin de socio-economische ongelijkheid wordt teruggedrongen, de relatie tussen mens en natuur in evenwicht is en democratische waarden gewaarborgd zijn. Dat is ons toekomstbeeld. 

Door internationale solidariteit (of herverdeling van macht en middelen) te bepleiten, te faciliteren én zelf in de praktijk brengen, versnellen we de transitie naar een mondiaal rechtvaardig systeem. 

11.11.11 wil op een toekomstgerichte, relevante en wendbare manier impact hebben. Onze toekomstgerichte en sturende keuzes concretiseerden we in een strategienota 2021-2026. De integrale tekst kan je opvragen door een mailtje naar vacatures@11.be

De dienst communicatie, marketing, fundraising ondersteunt de organisatie om deze strategische keuzes waar te maken met als doel zoveel mogelijk mensen duurzaam te verbinden aan de organisatie. 

Resultaatgebieden

Je garandeert dat actieve schenkers en sympathisanten nauw verbonden blijven met de organisatie en zowel hun financieel als inhoudelijk engagement systematisch versterken. Op basis van zowel scherp als fijn gedefinieerde doelgroepen sta je in voor het opstellen, uitrollen en bewaken van effectieve communicatie en customer journey’s die de persoonlijke verbondenheid van schenkers en sympathisanten met de organisatie en haar missie vergroten. Je maakt daarbij gebruik van alle relevante instrumenten en kanalen die ter beschikking staan voor het uitbouwen van loyaliteit en betrekt daarbij op een actieve manier de brede vrijwilligersachterban van de organisatie. 

Wat doe je? 

 • Je ontwikkelt een retentiestrategie, die je ook uitrolt en monitort. 
 • Je bepaalt en behaalt duidelijke retentietargets in aantallen en euro. 
 • Je definieert gewenste profielen en doelgroepen. 
 • Je selecteert beschikbare retentietools en zet deze optimaal in om je targets te behalen. 
 • Je selecteert en monitort externe partners. 
 • Je neemt huisbrede initiatieven om de klant centraal te zetten in denken en doen. 
Gewenst profiel
 • Je bouwt actief aan een netwerk dat 11.11.11 (financieel en inhoudelijk) wil steunen. 
 • Je hebt inzicht in retentie strategieën.  
 • Je kan je inleven in anderen, luisteren en hen overtuigen. 
 • Je bent bewust van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie.  
 • Je hebt zowel mondeling, als schriftelijk communicatietalent. 
 • Je bent alert voor trends en nieuwe ontwikkelingen en houdt zo je vakkennis up-to-date. 
 • Je overstijgt de praktijk en werkt ideeën uit voor de toekomst. 
 •  

11.11.11 wordt gedreven door menselijke waardigheid, verbinding, evenwaardigheid en integriteit. We verwachten dat jij je met deze waarden kan identificeren. 

Ons aanbod

Wat bieden we jou?

 • Een deeltijdse overeenkomst van bepaalde duur. (vervanging ziekte,) 
 • Een aantrekkelijk loon binnen de ngo-sector en extra voordelen (interessante thuiswerkregeling, eindejaarspremie, maaltijdcheques, maandelijkse IT-vergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding). 
 • Een aangename werkomgeving op wandelafstand van het treinstation van Brussel-Zuid. 
 • Een flexibele werkregeling (thuiswerk en flexibele uurregeling) zodat je werk en privé gemakkelijk op elkaar kan afstemmen.  
 • Je komt terecht in een aangename werksfeer waar een open geest, professionaliteit en vertrouwen samengaan. 
 • Bij 11.11.11 is iedereen aanspreekbaar en werken we allemaal samen aan oplossingen en resultaten. Rangen en standen, daar doen wij niet aan. Wel aan kennisdeling, elkaar inspireren en co-creatie. 
Contact

Je kan contact opnemen met Katrien Geens, 0486 31 42 44 of katrien.geens@11.be

Selectieprocedure

Stuur je schriftelijke kandidatuur met curriculum vitae voor 17 mei om 21.00u naar Mevr. Ariane Roggemans per e-mail: vacatures@11.be. We selecteren enkele kandidaten, die we vragen een schriftelijke proef te doen tegen 24 mei om 21 uur. We plannen gesprekken met de kandidaten in op 31 mei in de namiddag. 

Close