11.11.11 zoekt een Acquisitie expert M/V/X

11.11.11 zoekt een Acquisitie expert M/V/X

23 April 2021

11.11.11 zoekt een Acquisitie expert M/V/X

11.11.11 streeft naar mondiale rechtvaardigheid. Een wereld waarin sociale, burgerlijke, politieke, culturele en economische rechten voor iedereen gerealiseerd zijn binnen de grenzen van de planeet.

Een mondiaal systeem waarin de socio-economische ongelijkheid wordt teruggedrongen, de relatie tussen mens en natuur in evenwicht is en democratische waarden gewaarborgd zijn. Dat is ons toekomstbeeld. 

Door internationale solidariteit (of herverdeling van macht en middelen) te bepleiten, te faciliteren én zelf in de praktijk brengen, versnellen we de transitie naar een mondiaal rechtvaardig systeem. 

11.11.11 wil op een toekomstgerichte, relevante en wendbare manier impact hebben. Onze toekomstgerichte en sturende keuzes concretiseerden we in een strategienota 2021-2026. De integrale tekst kan je opvragen door een mailtje naar vacatures@11.be

De dienst communicatie, marketing, fundraising ondersteunt de organisatie om deze strategische keuzes waar te maken met als doel zoveel mogelijk mensen duurzaam te verbinden aan de organisatie. 

Resultaatgebieden

Je staat in voor het aantrekken en kwaliteitsvol opvolgen van gemotiveerde schenkers en sympathisanten die de organisatie zowel financieel als inhoudelijk willen versterken. Je doet dit op basis van scherp gedefinieerde doelgroepen en kanalen en maakt daarbij gebruik van alle relevante instrumenten die je ter beschikking hebt voor geslaagde acquisitie. Je betrekt actief de brede vrijwilligersachterban bij het werven van nieuwe schenkers en sympathisanten. Je werkt niet alleen maar in eerste instantie zeer nauw samen met de retentie expert, de collega’s verantwoordelijk voor CRM en met externe dienstverleners. 

Wat doe je? 

 • Je ontwikkelt een acquisitiestrategie, die je ook uitrolt en monitort. 
 • Je bepaalt en behaalt duidelijke acquisitietargets in aantallen en euro. 
 • Je definieert gewenste profielen en doelgroepen. 
 • Je selecteert beschikbare acquisitietools en zet deze optimaal in om je targets te behalen. 
 • Je selecteert en monitort externe partners voor werving. 
 • Je neemt huisbrede initiatieven om de klant centraal te zetten in denken en doen. 
Gewenst profiel
 • Je bouwt actief aan een netwerk dat 11.11.11 (financieel en inhoudelijk) wil steunen. 
 • Je bent creatief. Je kan informatie op een innovatieve en nieuwe manier structureren.  
 • Je bedenkt gemakkelijk nieuwe ideeën en stuurt je plan van aanpak makkelijk bij. 
 • Je hebt inzicht in acquisitie strategieën.  
 • Je kan anderen overtuigen. 
 • Je bent bewust van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie.  
 • Je kan goed plannen en organiseren. 
 • Je knoopt makkelijk gesprekken aan. 
 • Je bent alert voor trends en nieuwe ontwikkelingen en houdt zo je vakkennis up-to-date. 
 • Je overstijgt de praktijk en werkt ideeën uit voor de toekomst. 
 • Je kan talenten en competenties in het team identificeren en ondersteunt collega’s op een resultaatsgerichte coachende manier 

11.11.11 wordt gedreven door menselijke waardigheid, verbinding, evenwaardigheid en integriteit. We verwachten dat jij je met deze waarden kan identificeren. 

Ons aanbod
 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur. 
 • Een aantrekkelijk loon binnen de ngo-sector en extra voordelen (interessante thuiswerkregeling, eindejaarspremie, maaltijdcheques, maandelijkse IT-vergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding). 
 • Een aangename werkomgeving op wandelafstand van het treinstation van Brussel-Zuid. 
 • Een flexibele werkregeling (thuiswerk en flexibele uurregeling) zodat je werk en privé gemakkelijk op elkaar kan afstemmen.  
 • Je komt terecht in een aangename werksfeer waar een open geest, professionaliteit en vertrouwen samengaan. 
 • Bij 11.11.11 is iedereen aanspreekbaar en werken we allemaal samen aan oplossingen en resultaten. Rangen en standen, daar doen wij niet aan. Wel aan kennisdeling, elkaar inspireren en co-creatie. 
Contact

Je kan contact opnemen met Katrien Geens, 0486 31 42 44 of katrien.geens@11.be

Selectieprocedure

Stuur je schriftelijke kandidatuur met curriculum vitae voor 17 mei om 21.00u naar Mevr. Ariane Roggemans per e-mail: vacatures@11.be. We selecteren enkele kandidaten, die we vragen een schriftelijke proef te doen tegen 24 mei om 21 uur.

Acquisitie expert M/V/X | 11.11.11

Close