Be Planet is op zoek naar een dynamische coördinator (M/V/X)

Be Planet is op zoek naar een dynamische coördinator (M/V/X)

23 September 2021

Be Planet is op zoek naar een dynamische coördinator (M/V/X)

(la version française se trouve ci-dessous)

De stichting Be Planet (www.beplanet.be) is op zoek naar een dynamische coördinator (M/F) die de succesvolle evolutie van de stichting verder ontwikkelt en versterkt om de stichting te laten groeien en nog meer impact te genereren.

De ideale kandidaat houdt ervan om een functie met verantwoordelijkheid uit te oefenen binnen een autonoom team dat als missie heeft om lokale bottom-up projecten te financieren en te begeleiden. Het gaat om projecten die timmeren aan de weg richting een duurzame en solidaire samenleving in België, gedragen door burgers en verenigingen.

Als u op zoek bent naar een job met maatschappelijke meerwaarde en u hebt zin om changemakers te ondersteunen, samen met een flexibel en gepassioneerd team, dan is deze job voor u! 

Functie

De hoofdtaak van de coördinator is het definiëren en uitvoeren van de strategie van de stichting die nodig is om haar missie te realiseren: het ondersteunen van lokale projecten, gedragen door burgers en verenigingen, die bouwen aan de ecologische en solidaire transitie in België.

Om deze missie te realiseren slaat Be Planet de brug tussen bedrijven, lokale overheden en concrete burgeracties op het terrein en werft ze fondsen via verschillende kanalen. De coördinator zal daarom enerzijds met een open geest win-win partnerschappen tussen actoren met verschillende achtergronden en werkculturen creëren. Anderzijds heeft de coördinator een concrete visie over fondsenwerving.

Met een ondernemersgeest bouwt u verder aan de ontwikkeling van Be Planet, anticipeert u op toekomstige uitdagingen en draagt u, in samenwerking met een ervaren team, elke dag bij aan de uitvoering van de acties die nodig zijn om de burgerprojecten te ondersteunen.

Voornaamste taken

Strategie

 • Ontwikkeling en uitvoering van de strategie die de stichting laat groeien
 • Uitwerken van een fondsenwervingsstrategie om een continue inkomstenstroom te waarborgen en diversifiëren
 • Optimalisatie van de campagne Proximity gericht op steden en gemeentes (www.proximitybelgium.be

Team

 • Teammanagement op basis van een open managementstijl (5 medewerkers)

Administratie en financiën

 • Nauwgezette opvolging van het personeelsbeleid, financiën en subsidiedossiers

Netwerking

 • Onderhouden van nauwe contacten met de overheid en de bedrijven en nieuwe leads genereren

U rapporteert aan het bestuursorgaan.

Expertise

 • Minimum 5 jaar ervaring als teammanager en 2 jaar ervaring  met het realiseren van projecten die verschillende partners uit de associatieve en economische wereld samenbrengen
 • Werkervaring in financieel, zakelijk en HR beleid
 • Ervaring in het opzetten van een fondsenwervingsstrategie
 • Ervaring met de uitvoering van partnerschappen met bedrijven en lokale overheden
 • Tweetalig NL/FR

Competenties/motivatie

 • U wilt de uitdaging aangaan om de stichting verder te ontwikkelen met een "Scale up" mindset, rekening houdende met de wendbaarheid van het team en in samenwerking met het netwerk van partners
 • U bent proactief, u schrikt er niet voor terug om nieuwe contacten te leggen, langetermijn vertrouwensrelaties op te bouwen met bedrijven en lokale autoriteiten
 • U beschikt over een breed netwerk binnen bedrijven en lokale overheden en u bent bereid om dit netwerk te activeren voor deze functie
 • U werkt autonoom en vindt het fijn om deel uit te maken van een kleine, dynamische organisatie
 • U hebt  interesse in milieukwesties en de transitie naar een duurzame samenleving 
 • Idealiter bent u onmiddellijk beschikbaar

Wat bieden we u?

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (4/5 bespreekbaar)
 • Loon in functie van het PC 329.03, rekening houdende met uw ervaring (relevante anciënniteit wordt in rekening genomen)
 • Maaltijdcheques
 • Terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding
 • Forfaitaire vergoeding voor GSM verbruik
 • Laptop 
 • Flexibel uurrooster met mogelijkheid tot thuiswerk

Plaats van tewerkstelling : Brussel (Mundo - B te Elsene, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer)

U ziet het volledig zitten om de stichting Be Planet en Proximity verder te ontwikkelen?

Stuur dan voor 4 oktober uw motivatiebrief met CV door naar katrien.desrumaux@beplanet.org

 

________________________________________________________________________

Description de fonction Coordinateur de Be Planet


La Fondation Be Planet (www.beplanet.be) recherche pour faire face à son développement un Coordinateur dynamique (M/F).

Vous désirez exercer une fonction à responsabilités au sein d’une équipe autonome dont la mission est de financer et accompagner des projets locaux portés par des citoyens au service de la transition écologique et solidaire en Belgique.

Vous comprenez les enjeux et besoins des entreprises, des pouvoirs locaux et des projets associatifs et aimez l’idée de les voir coopérer pour développer des activités respectueuses de notre planète.

Si vous souhaitez donner du sens à votre vie professionnelle en accompagnant les acteurs de changement et travailler de manière collaborative au sein d’une équipe agile et passionnée, ce job est fait pour vous !

Fonction

La fonction principale du coordinateur de Be Planet consiste à définir et mettre en œuvre la stratégie de la Fondation Be Planet pour répondre à sa mission de « soutien aux projets citoyens locaux en faveur de la transition écologique et solidaire en Belgique ».

Une des spécificités de la Fondation Be Planet est de répondre à cette mission en créant des ponts entre les entreprises, les pouvoirs publics locaux et les actions citoyennes concrètes de terrain. Le coordinateur veillera donc à maintenir une dynamique d’ouverture et de partenariats entre acteurs issus de monde et de cultures de travail différentes et notamment à construire des partenariats gagnants-gagnants entre les entreprises et le monde associatif. En outre, le coordinateur a une vision concrète de la stratégie de collecte de fonds

Ayant un esprit d’entrepreneur, vous serez amené à assurer le développement de la Fondation, anticiper les défis futurs tout en contribuant chaque jour, au côté d’une équipe expérimentée, à la mise en œuvre des actions de soutien aux projets citoyens de transition.

Principales tâches

 1. Stratégie
 • Développer et mettre en œuvre une stratégie qui fait croître la Fondation
 • Développer une stratégie de collecte de fonds pour assurer et diversifier un flux continu de revenus
 • Optimiser la campagne  « Proximity » à destination des villes et des communes (www.proximitybelgium.be)
 1. Equipe
  • Gestion de l’équipe avec un style de management participatif (5 collaborateurs)
 1. Administration et finances
 • Suivi rigoureux des ressources humaines, des finances et des dossiers de subventions
 1. Réseautage
 • Maintenir des contacts étroits avec les pouvoirs publics, les entreprises et générer de nouvelles pistes

Vous rapportez au conseil d’administration.

Qualifications

 • Minimum 5 ans d’expérience en tant que gestionnaire d’équipe et 2 ans d’expérience dans des projets mettant en relation différents partenaires venant du monde associatif et économique
 • Une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion financière et administrative
 • Expérience dans la mise en place d'une stratégie de collecte de fonds
 • Expérience dans la mise en œuvre de partenariats avec des entreprises et des pouvoirs publics locaux
 • Bilingue NL/FR

Compétences/Motivations

 • Vous avez envie de relever le défi du développement de la Fondation Be Planet selon une approche « Scale up » en vous appuyant sur l’agilité de l’équipe et sur un réseau de partenaires
 • Pro-actif·ve, vous allez chercher les contacts et vous êtes capables de créer des relations de confiance et sur le long terme avec les entreprises et communes partenaires
 • Vous disposez d’un large réseau au sein des entreprises et des pouvoirs publics que vous êtes prêt à mettre au service du développement de la Fondation
 • Vous êtes autonome et aimez travailler dans une structure dynamique de petite taille
 • Vous portez un vif intérêt pour les questions environnementales et le développement durable
 • Idéalement, vous pouvez commencer au plus vite possible

Notre offre

 • Un CDI à temps plein (temps partiel à 4/5 négociable)
 • Un salaire conforme à la CP 329.03 en fonction de votre expérience (reprise de l'ancienneté utile)
 • Des chèques repas
 • Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail ou une indemnité bicyclette
 • Remboursement forfaitaire de frais de téléphone
 • Mise à disposition d'un ordinateur portable
 • Horaire flexible avec la possibilité de faire du télétravail

Lieu de travail : Bruxelles (Mundo - B - Ixelles, facilement accessible en transports en commun)

Vous avez envie de contribuer au développement de Be Planet et Proximity?

Envoyez votre lettre de motivation accompagnée d’un CV avant le 4 octobre à l’attention de katrien.desrumaux@beplanet.org

Close