GAIA zoekt een Relatiebeheerder testamenten - GAIA cherche un.e Responsable testament

GAIA zoekt een Relatiebeheerder testamenten - GAIA cherche un.e Responsable testament

12 January 2022

GAIA zoekt een Relatiebeheerder testamenten - GAIA cherche un.e Responsable testament

Lisez la version française ci-dessous

Sinds 1992 staat de organisatie GAIA op de bres voor dieren, die pijn of angst kunnen voelen. De acties en campagnes gaan zelden onopgemerkt voorbij en bereiken opzienbarende resultaten. Mede daardoor is GAIA in België een begrip geworden en de organisatieblijft zich onvermoeibaar inzetten voor wettelijk afdwingbare beschermingtegen elke vorm van georganiseerd dierenleed. GAIA stelt mistoestanden aan de kaak, maar reikt tegelijk ook oplossingen aan. Ze gaat continu in overleg met overheden op verschillende niveaus en zetelt in diverse officiële adviesorganen. GAIA kan steunen op een grote achterban van vrijwilligers, sympathisanten en leden. Voor de versterking van het vaste kernteam zijn we op zoek naar een m/v: RELATIEBEHEERDER TESTAMENTEN (M/V)Ben jij een relatiebouwer met een groot hart voor dieren en wil je de financiële slagkracht van GAIA versterken?

JOUW FUNCTIE

 • Je verwerkt informatie-aanvragen over testamenten en verzekert de opvolging van lopende en nieuwe dossiers.
 • Je bouwt relaties op door huisbezoeken af te leggen en onderhoudt deze relaties dankzij een doorgedreven opvolging.
 • Je verzorgt de afhandeling van nalatenschappen in samenwerking met notarissen.
 • Je bouwt contacten uit met notarissen, vermogensbeheerders, banken en andere (commerciële) partners (vb. testament.be).
 • Je organiseert testamentinfodagen.
 • Je bouwt actief juridische en psychologische kennis op omtrent testamenten.
 • Je onderzoekt en zorgt voor de uitbouw van mogelijkheden om schenkingen via testamenten te promoten.
 • Je gaat actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten en prospecten.
 • Je rapporteert aan de Verantwoordelijke Leden en Testamenten.

JOUW PROFIEL

 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een interpersoonlijke, vertrouwelijke functie
 • Je bent perfect tweetalig NL/FR met een goede kennis van het Engels
 • Je hebt een warme persoonlijkheid en kan je goed inleven in de wereld van vaak oudere mensen.
 • Je bent empathisch, vlot in de omgang, legt snel nieuwe contacten en bouwt gemakkelijk een vertrouwensrelatie op met een divers publiek
 • Je bent matuur, discreet, geduldig en luistervaardig.
 • Je bent flexibel, goed georganiseerd, proactief, stelt vlot prioriteiten en neemt initiatieven op een zelfzekere manier.
 • Je bent goed vertrouwd met de acties en campagnes van GAIA en draagt het gedachtengoed actief uit.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en je bent bereid om je in het hele land te verplaatsen.
 • Je hebt een goede kennis van Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel,…).
 • Een juridische achtergrond, commerciële ervaring (soft sales) en/of ervaring in fondsenwerving zijn pluspunten.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Depuis 1992, GAIA milite en faveur des animaux sensibles à la douleur et à la peur. Les actions et les campagnes contre la maltraitance animale organisée passent rarement inaperçues et permettent d'engranger des résultats importants, si bien que GAIA est devenu un symbole de la défense animale. GAIA dénonce des situations de maltraitance structurelle et admise mais propose également des solutions. L'organisation siège auprès de plusieurs organes de conseil officiels. GAIA peut compter sur de nombreux volontaires et membres. Pour renforcer l’équipe de base, nous cherchons un(e):RESPONSABLE RELATIONNEL POUR LES TESTAMENTS (M/F)Vous êtes un bâtisseurrelationnel avec un grand cœur pour les animaux, et souhaitez renforcer les capacités financières de GAIA ?

VOTRE FONCTION

 • Vous traitez les demandes d’information concernant les testaments et vous assurez le suivi des dossiers.
 • En effectuant des visites à domicile, vous construisez des relations et vous les entretenez grâce à un suivi consciencieux.
 • Vous arrangez les successions en collaboration avec les notaires.
 • Vous établissez des contacts avec les notaires, les gestionnaires de patrimoine, les banques et d’autres partenaires (commerciaux) (p.ex. testament.be).
 • Vous organisez des journées d'info sur des testaments.
 • Vous développez activement votre connaissance juridique et psychologique concernant les testaments.
 • Vous identifiez et assurez le développement des possibilités pour promouvoir les dons à l’aide de testaments.
 • Vous cherchez activement de nouvelles opportunités.
 • Vous rapportez au Responsable des Membres et des Testaments.

VOTRE PROFIL

 • Vous avez au moins 5 ans d'expérience dans une fonction interpersonnelle et confidentielle.
 • Vous êtes parfaitement bilingue NL/FR avec une bonne connaissance de l'anglais.
 • Vous avez une personnalité chaleureuse et empathique et vous pouvez vous adapter aisément à un public souvent composé de personnes âgées.
 • Vous êtes sociable et vous établissez vite de nouveaux contacts.
 • Vous construisez facilement une relation de confiance avec différents types d’interlocuteurs.
 • Vous êtes mature, discret, patient et vous avez de bonnes capacités d'écoute.
 • Vous êtes organisé, flexible, proactif, savez établir des priorités et prenez des initiatives avec assurance.
 • Vous avez une excellente connaissance des actions et des campagnes de GAIA et vous transmettez leurs idées activement.
 • Vous êtes en possession du permis B et vous êtes prêt à vous déplacer dans toute la Belgique.
 • Vous avez une bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel, etc.).
 • Une formation juridique, de l’expérience commerciale (soft sales) et/ou de l'expérience dans la collecte de fonds sont des atouts.
Close