Toelichtingen over omzendbrief 2019/C/83 over giften via online betaalplatformen door de VEF/ Commentaires par rapport à la Circulaire 2019/C/83 relative aux libéralités en ligne via des platformes de paiement par AERF

Toelichtingen over omzendbrief 2019/C/83 over giften via online betaalplatformen door de VEF/ Commentaires par rapport à la Circulaire 2019/C/83 relative aux libéralités en ligne via des platformes de paiement par AERF

23 September 2019

Naar aanleiding van de Circulaire 2019/C/83 over giften via online betaalplatformen / Circulaire 2019/C/83 relative aux libéralités en ligne via des plateformes de paiement, die stelt dat online giften zoals met Paypal vanaf nu ingebracht kunnen worden voor belastingvermindering, besloot de Raad van Bestuur van FAB om enkele pertinente vragen op papier te plaatsen. We legden deze voor aan VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Zij hadden overleg met het kabinet De Croo (bevoegde minister) en formuleerden hun commentaren bij de omzendbrief. De Raad van Bestuur van FAB kan zich hierbij aansluiten.

Een overzicht van de voornaamste punten in de geactualiseerde regelgeving vindt u in het document 'Fiscale Aftrekbaarheid van online giften_Comment-VEF'/  Circulaire 2019/C/83 relative aux libéralités en ligne via des platformes de paiement opgesteld door de VEF.

Q&A over de omzendbrief Aftrekbaarheid van online giften (vragen beantwoord door VEF):

 • Geldt dit voor alle online-systemen? Ook als er straks een Chinees betaalsysteem plots populair wordt bij Belgen? Zijn er beperkingen of voorwaarden?
  VEF: Je moet erkend zijn als Payment Service Provider (PSP) door de Belgische overheid.
 • Mogen de transactiekosten nog steeds genegeerd worden? De schenker krijgt nog steeds een attest voor het bruto-bedrag van zijn gift?
  VEF: Ja, de PSP moet de kosten apart aan de begunstigde organisatie factureren.

 • Moeten deze leveranciers iets bijhouden of registreren qua gegevens en hoe zit het met het doorstromen en delen van noodzakelijke gegevens over de schenkers?
  VEF: De bewijslast ligt bij de begunstigde. De PSP moet wel de noodzakelijke gegevens delen, maar een controle zal bij de begunstigde organisatie gebeuren. Een PSP is compliant met GDPR.

 • Gegroepeerde stortingen (als je alle gegevens van de schenker zou hebben, dat heb je vb. niet bij Facebook sinds GDPR): hiervoor neem je dan ook de ontvangstdatum op de rekening? Daar zitten dikwijls toch enkele weken tussen (tussen gift doen en ontvangen op de rekening van de vzw)
  VEF: Het is heel duidelijk dat de datum voor fiscaal attest de datum van ontvangst bij begunstigde vereniging is, en NIET de datum van uitvoering door donor. Naar het jaareinde toe geeft dit mogelijks problemen (een donor die nog op het nippertje wat geld wil schenken, zal hierdoor soms pas een fiscaal attest voor het volgende jaar krijgen)

Hebben jullie nog zeer concrete vragen over de fiscale aftrekbaarheid van online giften op basis van deze omzendbrief? Laat het ons gerust weten? Dan zorgen we dat je een antwoord krijgt en dat deze toegevoegd worden in deze Q& A.

Close