Impact meten en vertellen

Impact meten en vertellen

9 January 2020

Eind november 2019 heeft FAB-bestuurslid Josti Gadeyne deelgenomen aan de 12de jaarlijkse ‘skillshare’ van de European Fundraising Association (EFA). De skillshare ging over het belang van impactverhalen voor fondsenwerving. Josti schreef er een blog over.

Sociale impact

Als fondsenwerver willen we schenkers laten weten welke impact hun gift heeft op de samenleving. In die zin is het meten en begrijpelijk communiceren van impact cruciaal, met zowel kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren, beelden en verhalen. Sociale impact gaat over impact op economisch, sociaal en ecologisch vlak. We kunnen ook spreken van ‘social return on investment’. Impactverhalen versterken de transparantie van een organisatie, tonen haar meerwaarde en overtuigen en motiveren schenkers.

Administratieve kosten

Non-profitorganisaties focussen nu vooral op administratieve kosten, de zogenaamde ‘overhead’, om aan te tonen dat ze goed bezig zijn en het geld van de schenkers goed besteden. Het publieke debat gaat ook vaak hierover, over ‘hoeveel geld er blijft plakken’. Enerzijds legt de overheid de sector bepaalde criteria en ratio’s op, bijvoorbeeld als je fiscale attesten wil uitreiken. Anderzijds houden organisaties deze communicatie ook zelf in stand, bijvoorbeeld door taartdiagrammen op hun website over hoeveel geld er ‘rechtstreeks naar het terrein’ gaat, of via zelfregulerende kaders zoals de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

Zou het niet fantastisch zijn als we het publieke debat kunnen laten evolueren van ‘hoeveel geld er blijft plakken’ naar ‘wat is de sociale impact van goede doelen op de samenleving’? Want zeg nu zelf, als je een gift doet wil je toch vooral weten wat de impact is van jouw gift; wat je verandert in het leven van die persoon, dat dier of dat natuurgebied.

Impact meten

Maar impact is natuurlijk minder makkelijk om te meten. En er is ook vaak geen één-op-éénrelatie. Verschillende andere factoren hebben een effect op het leven van iets of iemand, die buiten het weten van de organisatie of los van haar activiteiten plaatsvinden. Als organisatie ben je één van de vele spelers die eraan bijdraagt.

Anderzijds stel je je ook kwetsbaar op als je impact meet. Want wat als je niet de resultaten bereikt die je gehoopt had? Organisaties én schenkers moeten daarom ook ruimte durven geven aan leerprocessen van vallen en opstaan.

Neem deel aan EFA’s skillshare

Iedereen kan deelnemen aan de jaarlijkse skillshare van EFA. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van EFA of FAB. Alle info vind je op efa-net.eu/events. De volgende skillshare zal plaatsvinden in het najaar van 2020 in één van de landen waar  EFA haar leden heeft.

Close