FAB Expeditie De Wervers uit de startblokken

FAB Expeditie De Wervers uit de startblokken

28 January 2020

FAB Expeditie De Wervers uit de startblokken

Het startsignaal is gegeven, de eerste FAB-expeditie is definitief vertrokken. Dinsdag 14 januari verzamelde een bonte groep van zes deelnemers zich in Bedrijvencentrum De Punt te Gentbrugge om samen een spannende tocht aan te vatten. 

Waar nodig langs gekende Fundraising wegen maar vooral ook langs weinig of niet geëxploreerde zijwegen, omwegen en zelfs sluipwegen. De deelnemers aan dit co-creatief traject hebben alvast twee zaken gemeen, ze zijn nog niet zo heel lang actief als fondsenwerver en ze hebben een grote openheid om samen te leren en expertise te delen. Voor de rest kunnen de profielen niet meer divers zijn. Jong en iets minder jong, reeds een behoorlijke tijd actief in het beroepsleven of nog pril, aan de slag voor grote organisaties of net niet, in de zorg, sociale economie, Noord-Zuid, sensibilisering ...

Concrete thema’s tegen het licht houden

De introductie verliep alvast geanimeerd en gesmeerd. De 'goesting' en een sfeer van vertrouwen om er samen in te vliegen was voelbaar aanwezig. Onder het waakzame en vooralsnog wat beschermende oog van de expeditieleider, de facilitator, werd uitgebreid kennisgemaakt, kwamen praktische afspraken tot stand en gingen we meteen aan de slag om samen te definiëren wat hen uitdaagt als junior fondsenwervers. Een inventaris maken van thema's waarover we zeker van gedachten moeten wisselen in de loop van de expeditie liep alvast soepel. We weten als professionals doorgaans wel te benoemen waar de hindernissen en valkuilen op het parcours liggen. Niettemin lijkt het in de praktijk allesbehalve eenvoudig om die te vermijden of om te zetten in kansen.

Tijdens het vervolg van de tocht zullen we een aantal concrete en prangende thema's zeker systematisch tegen het licht houden, fileren, bekijken hoe we het anders, slimmer, efficiënter kunnen aanpakken. Zo definieerden de deelnemers alvast dat het volgende deel van de tocht ons langs de merkopbouw en de waarde van een sterke merkidentiteit moet brengen, in het ietwat mysterieuze en spannende land waar Marketing en Fundraising elkaar vaak de hand reiken.

Een duidelijk gezamenlijk doel voor ogen

Samen op expeditie gaan wil echter ook zeggen een gezamenlijk doel definiëren en dat ten allen tijde voor ogen houden. Een doel dat we op basis van nieuwe inzichten en insteken onderweg kunnen bijkneden, work in progress, maar dat niet flou of flets mag worden. Het grote gezamenlijke eindpunt voor ogen houden moet vermijden dat we gewoon wat rondwalen en uiteindelijk met z'n allen vaststellen dat we moederziel alleen verloren gelopen zijn. Geen eenvoudige opdracht als je elkaar amper twee uren kent maar wel essentieel voor het welslagen van een expeditie dat de groep collectief de horizon van de expeditie bepaalt, daarin het laatste woord heeft, eigenaar is van zowel traject als bestemming. En besluiten deden ze. Naast een aantal specifieke topics die we in elke sessie onder handen zullen nemen gaan we dus met z'n allen voor het opmaken en delen van een fundraisingplan, in alle facetten maar vooral ten gunste van een kleinere, reële, organisatie die op zoek moet naar fondsen.

Een krachtige bestemming waarin drie belangrijke facetten van de expeditie Wervers heel mooi samenvallen. We brengen systematisch in praktijk wat we opsteken tijdens de tocht, we kunnen onze collectieve intelligentie omzetten in een concreet solidair model waarmee een collega die het nodig heeft aan de slag kan én, als kers op de taart, het vormt een hele mooie case om de waarde van zo’n expeditie te expliciteren naar andere junior fondsenwervers en leden van de FAB.

Samen leren in openheid en kwetsbaarheid, gebruikmaken van alle beschikbare expertise om tot meer te komen, af en toe eens uit de bocht gaan als voorwaarde om de juiste weg terug te vinden, het zijn basisvoorwaarden om een expeditie tot een goed einde te brengen. Een geslaagd eindpunt van een boeiende en uitdagende tocht is dan ook een ambitieus maar tegelijk realistisch traject waarin verandering en de moed om verandering in de praktijk te brengen centraal staan.

We staan te trappelen om samen de tweede etappe aan te vatten en ons reisdagboek verder aan te vullen!

Expeditie-facilitator Jeroen Brugge 

Close