Werving van schenkers op straat : verenigingen willen meer inzetten op duurzaamheid, kwaliteit en ethiek

Werving van schenkers op straat : verenigingen willen meer inzetten op duurzaamheid, kwaliteit en ethiek

28 February 2020

In de schoot van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw, hebben de betrokken verenigingen gezamenlijk beslissingen genomen die de kwaliteit en de duurzaamheid van het wervingsmodel van schenkers op de openbare weg en aan huis, moeten verhogen. De afgesproken krachtlijnen worden uitgewerkt tot oncrete maatregelen in subgroepen, om uiterlijk binnen de twaalf maanden toegepast te kunnen worden. Dit is een belangrijk tussentijds resultaat na een intern onderzoek door de VEF, opgezet na de Pano-reportage van 2 oktober 2019.

Het VRT-magazine Pano bracht op 2 oktober 2019 de reportage “Ontwikkelingssamenwerking 2.0”, met onder andere beelden en uitspraken achter de schermen van de werving op de openbare weg en aan huis van nieuwe schenkers voor goede doelen. Geconfronteerd met de reportage, toonde de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw zich verrast en verontwaardigd.
De Raad van Bestuur kondigde meteen een actieplan aan. Centraal in dat plan stond een intern onderzoek naar het respect voor het ‘Handvest voor Directe Dialoog’, een regelgevend document dat door een twintigtal verenigingen is onderschreven. Dit rapport, met conclusies en aanbevelingen, werd door het Toezichtcomité van de VEF integraal aanvaard en nadien door de Raad van Bestuur aan de leden voorgelegd.
Tijdens een vergadering op 5 februari, hebben de aanwezige verenigingen zich verbonden tot een reeks maatregelen die de kwaliteit, de ethische kwaliteit en de duurzaamheid van dit fondsenwervingsmodel moet waarborgen en verhogen.

Eind maart zullen reeds enkele aanpassingen van het ‘Handvest voor Directe Dialoog’ worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw. De meeste maatregelen moeten verder uitgewerkt worden in werkgroepen en/of in overleg met de dienstverlenende bedrijven. Voor eind juni wordt een eerste tussenstand opgemaakt en uiterlijk eind maart 2021 moeten alle maatregelen uitgerold zijn en toegepast worden.

Close