Zorgsector zamelt geld in voor strijd tegen corona

Zorgsector zamelt geld in voor strijd tegen corona

1 April 2020

care_corona.pngIn deze tijden van coronacrisis worden in sneltempo acties en initiatieven opgestart om de zorg moreel, materieel en financieel te steunen.

Iedereen zet zich keihard in om in korte tijd grootse dingen te realiseren om de zorg nu, maar ook in de toekomst te blijven steunen. Applaudisseren is leuk, maar er is ook nood aan concrete actie.

Voor ziekenhuizen en zorginstellingen zijn het stresserende tijden, maar ook heel boeiende tijden voor fondsenwerving en crisismanagement en -communicatie.

“Het is enorm boeiend om nu voor een ziekenhuis te werken”, zegt Josti Gadeyne, die de communicatie en fondsenwerving coördineert voor Ziekenhuis Geel. “We zagen heel snel solidariteit ontstaan onder de bevolking. In het begin uitte zich dat vooral in schenkingen van materiaal zoals mondmaskers, maar ook vrijwilligerswerk. Elke oproep die we op Facebook zetten, werd massaal gedeeld. De telefoon van onze logistieke en personeelsmedewerkers stond roodgloeiend na zo’n oproep.”

fotoJosti_Coronacrisis.jpgVoor fondsenwerving zag Josti ook direct een momentum. “Sommige mensen konden geen materiaal schenken of vrijwilligerswerk doen, dus ze vroegen spontaan of ze op een andere manier konden steunen.” Van zodra enkele grote ziekenhuizen giftoproepen lanceerden voor corona, kreeg Josti groen licht om ook een campagne op te starten voor haar ziekenhuis. “Mensen moesten er even aan wennen, omdat het ziekenhuis voordien nooit echt geld heeft ingezameld. Ik had al maanden voorbereidingen achter de rug om de fondsenwerving op te starten, voor weliswaar heel andere projecten, maar nu kon alles ineens supersnel gaan. We hadden gelukkig net een giftrekening geopend, het logo van Dimpnafonds was er op een week, de website met giftmodule ook. Ik moet zeggen dat al onze leveranciers supersnel iets op poten konden zetten, iedereen trok aan hetzelfde zeel.”

Na twee weken tijd heeft het Dimpnafonds al meer dan 20.000 euro ingezameld voor de strijd tegen corona. “Het momentum is daar. Alle ogen in de regio zijn gericht op ons ziekenhuis en onze helden. Binnen het ziekenhuis spreekt ook iedereen zijn netwerk aan om een gift te doen. Iedereen zit gewoon midden in deze crisis en beseft dat fondsenwerving ook één van de manieren is om onze helden door deze crisis te loodsen.”

Wil jij een specifiek ziekenhuis of een zorginstelling steunen? Surf dan naar hun website, daar kom je te weten hoe je hen kan steunen.

Hier kan je terugvinden welke ziekenhuizen zich in jouw buurt bevinden: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/gezondheidszorginstellingen

Via deze site vind je cijfers en indicatoren van alle ziekenhuizen in Vlaanderen: https://www.zorgkwaliteit.be/

We lijsten hier enkele overkoepelende initiatieven op die steun vragen voor de zorg.

  • applaus voor de zorg_steunfinancieel2.jpgCheer for Champions zamelt giften in voor alle zorginstellingen in België om de zorgverleners vandaag én morgen mentaal weerbaar te maken tegen crisissen van deze grootteorde. Je kan een gift online doen, per sms of een actie opzetten. Cheer for Champions is een initiatief van het Filantropisch Centrum van Stichting Pelicano, Koalect, Direct Social Communications, Billie Bonkers, Cabinet C, Bisnode, Ring Ring Company, Twikey, Proximus, Sherpa Law, IPG MediaBrands.
  • #Clapandact is een actie van vijf universitaire ziekenhuizen (UCL Saint-Luc, UZ Brussel, CHU Luik, UZ Antwerpen en ULB Erasmus). Met hun actie willen ze voorkomen dat de academische opdrachten (onderwijs, innovatie en onderzoek) van hun ziekenhuizen in het gedrang komen door de coronacrisis. Via de website kan je een gift doen en kiezen naar welke van de vijf deelnemende universitaire ziekenhuizen je gift gaat.
  • De Koning Boudewijnstichting richtte ‘Fonds voor Solidaire Zorg’ op, ter ondersteuning van  ziekenhuizen en residentiële zorgvoorzieningen in België. 70% van de verzamelde middelen zal ter beschikking gesteld worden van ziekenhuizen, 30% van andere residentiële zorginstellingen (ouderensector, bijzondere jeugdzorg, personen met een beperking, …). 

Close