Blijf de band met je achterban aanhalen en andere adviezen voor fondsenwerving tijdens de Coronacrisis

Blijf de band met je achterban aanhalen en andere adviezen voor fondsenwerving tijdens de Coronacrisis

14 April 2020

Op 8 april 2020 hield FAB een tweede online meetup voor  haar leden-fondsenwervers om ervaringen en advies uit te wisselen over de aanpak van hun job tijdens deze ongeziene tijden in de coronacrisis.

  • geef tijd en een luisterend oor.jpgZoals de vorige keer vermeld blijft het allerbelangrijkste op dit moment de band aanhalen met je bestaande achterban, hen vragen hoe het gaat, telefoontjes doen om naar hun welzijn te informeren. Toon oprechte bezorgdheid en interesse. Geef ze wat van je tijd en een luisterend oor. 
  • Een veel gestelde vraag momenteel is hoe je van online fondsenwerving een succes maakt? De druk op het online gegeven is serieus aan het stijgen, de respons via dit kanaal zal dus ook dalen. Dat is een aandachtspunt. Organisaties die nu op Facebook adverteren of oproepen doen die niet Corona-gerelateerd zijn merken dat daar weinig respons op komt. De prijs voor online adverteren gaat bovendien omhoog en het aantal leads dat je eruit haalt gaat omlaag. Als je voorheen niet op online inzette en je hebt niemand in huis met de knowhow om hiermee te starten, blijf je er beter van weg. Zet dan eerder in op andere kanalen die je nog mag gebruiken en waarmee je vertrouwd bent.
  • In het Verenigd Koninkrijk, de US en Nederland ziet men voorlopig een verhoogd aantal aanvragen in verband met legaten. In België zien we voorlopig zeker geen daling, maar om al van een stijging te spreken is het nog te vroeg. Het lijkt wel dat de oudere bevolking er bewuster mee bezig is. Verschillende organisaties krijgen vragen van angstige mensen die dit nog snel in orde willen brengen. Probeer de vragen van de mensen te beantwoorden, hen gerust te stellen en behoud de warme band die er is. Het blijft uiteraard nodig om een zekere subtiliteit te behouden als het gaat over communicatie over legaten. (over het algemeen zien de simulaties van inkomens uit legaten voor de volgende vijf jaar er wel slechter uit, doordat de economie erop achteruit zal gaan, het vermoeden is dat het aantal legaten zal stijgen, maar dat het bedrag per legaat omlaag zal gaan).
  • Hou de resultaten van je direct mailings goed in de gaten. In regel lopen de direct mailings voor particuliere fondsenwerving goed. Voor bepaalde projecten, zoals projecten die rond gezondheidszorg of eerstelijnszorg werken, maar ook projecten die rond hygiëne in Afrika werken, loopt dit zelfs beter dan gewoonlijk.
  • In België zien we voorlopig bij de meeste organisaties geen grote daling van recurrente donateurs. In de UK of VS zien we dat wel omdat daar het sociaal vangnet veel slechter is en daar een verband is met het annuleren van vaste donaties. We kunnen wel vermoeden dat naarmate de Coronacrisis echt een economische crisis wordt mensen het moeilijker gaan krijgen en we ook hier een daling zullen zien.
  • Waar sommige fondsenwervers zich ook vragen bij stellen is of de Coronacrisis en de social distancing ook op lange termijn invloed zal hebben op straatfondsenwerving. De meeste deelnemende fondsenwervers zijn hierover optimistisch (al hangt veel af van wat de maatregelen in de zomer zullen zijn, hoe de media zullen berichten, …). Uit artikels met psychologen en filosofen blijkt toch maar dat social distancing in se fundamenteel onmenselijk is.  Dat we nu moeten terugvallen op minder menselijke en warme technieken voor fondsenwerving en de gevolgen daarvan zullen we op de langere termijn moeten bekijken.  
  • Voor ziekenhuizen en zorginstellingen werkt de fondsenwerving momenteel zeer goed. Het publiek wil het zorgend personeel echt ondersteunen. De major donors en corporate partners zijn ook zeer ondersteunend en positief. Intussen denken zij ook al na over hoe ze verder moeten na de crisis met de fondsenwerving.
  • Voor veel culturele organisaties is de lockdown opnieuw een serieuze streep door de rekening. Zij konden bij de bekendmaking van het schrappen van subsidies al rekenen op steun van hun fans en achterban. Ook nu hopen zij hun fans op een creatieve manier aan te spreken om dat opnieuw te doen.
  • Wat met fiscale attesten? Wordt hiervoor door de coronacrisis aan de timing gesleuteld? De meesten hebben daar geen rekening mee gehouden. Een ziekenhuis gaf aan dat ze midden in de coronacrisis de attesten uitstuurde, wel met een specifieke aparte brief erbij met wat meer uitleg over wat ze ermee verwezenlijkt hebben en dat gaf zeer goede respons.  

De volgende online meetup voor FAB-leden vindt plaats op woensdag 22 april 2020 van 13u30 tot 14u30.

Close