FAB lid in de kijker - Fadoua Amrani, coördinator Generosity Unit bij Child Focus: ‘Durf proberen en durf vragen’

FAB lid in de kijker - Fadoua Amrani, coördinator Generosity Unit bij Child Focus: ‘Durf proberen en durf vragen’

24 April 2020

Fadoua Amrani, werkt als coördinator Generosity Unit bij Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen. Zij werkt sinds 2018 voltijds op fondsenwerving voor de organisatie.

FadouaAmrani_profielfoto.jpg“Ik ben zeer gedreven om substantiële financiële middelen te vinden om Child Focus in staat te stellen haar missies voort te zetten en een preventiestrategie uit te voeren. Zo wil ik er mee voor zorgen dat alle kwetsbare jongeren worden begeleid en niet langer het slachtoffer zijn van online of offline seksueel misbruik en uitbuiting”, geeft Fadoua aan. “Het vinden van die financiële middelen is niet altijd evident, vooral het gebrek aan tijd en mensen is een groot obstakel.”

Partners met gelijkwaardig sociaal engagement

Voor Child Focus specifiek vindt Fadoua het vooral belangrijk om in te zetten op het opbouwen van relaties om tot efficiënte fondsenwerving te komen. “Wij gaan voor een lange termijn relatie met partners met gelijkwaardig sociaal engagement om onze diensten voor ouders en hun kinderen op lange termijn te kunnen garanderen. Zonder onze partners en de dotatie van de Nationale Loterij kan Childfocus niet bestaan.” Ook op online fondsenwerving en telemarketing zet Child Focus in. Daarnaast maken ze gebruik van solidariteitsplatformen en proberen ze potentiële legaten binnen te halen.

Investeer in fondsenwerving en wees transparant

Als tip wil ze collega-fondsenwervers meegeven: ‘Durf proberen en durf vragen! Door zaken te testen, weet je wat werkt en wat niet. Als je niets vraagt, zal je ook niets krijgen. En onthoud dat fondsen werven geld kost. Als je er niet in investeert, krijg je niets terug. Transparantie naar partners en donateurs staan bovenaan het prioriteitenlijstje.”

Verder vindt ze het belangrijk om adviezen te vragen. “Ideeën uitwisselen, je oor te luister leggen over hoe anderen het aanpakken kan inspirerend werken, … je hoeft niet altijd het warm water uit te vinden. Daarom is het netwerk van FAB ook interessant, je hoort er verschillende ervaringen en meningen en neemt expertise mee van zowel sprekers als andere deelnemers.”

Creatieve oplossingen zoeken tijdens de Coronacrisis

Op de vraag welke gevolgen de corona-crisis voor Child Focus en haar werk heeft, antwoordt Fadoua: “Op vlak van Human Resources is er momenteel gelukkig geen impact, maar op de financiële kant voor Child Focus is de impact immens. Verschillende projecten zijn uitgesteld, we moesten stoppen met de deur-tot-deur rekrutering en solidaire sportevenementen zoals de 20km van Brussel werden geannuleerd. Bovendien zitten heel wat partnerbedrijven in werkloosheid. We voeren nu telemarketingacties uit (upgrade én reactivering) en we gaan met Atlas Go een uitdaging lanceren. Daarnaast hebben we uitzonderlijke subsidies gevraagd voor onze preventiecampagne voor kwetsbare jongeren, zeker nu kwetsbare kinderen die thuis zitten in moeilijke familiale situaties meer dan ooit deze hulp nodig hebben. We blijven met veel moed zoeken naar creatieve oplossingen.”

Organisaties van wie Fadoua de fondsenwervingscampagnes inspirerend vindt, zijn Kom op Tegen Kanker, Damiaanactie, Dokters van de Wereld en Unicef omdat ze er telkens iets speciaal en creatief van maken en omdat hun missie haar aanspreekt.

cf_new_116000_300_dpi_rgb_plusblanc.jpgChild Focus is de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen en is een stichting van openbaar nut. Zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 stelt de organisatie alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan, offline en online.

www.childfocus.be

Close