FAB lid in de kijker - Katrien Desrumaux, partnership manager bij Be Planet: “Geef onverwachte pistes ook een kans.”

FAB lid in de kijker - Katrien Desrumaux, partnership manager bij Be Planet: “Geef onverwachte pistes ook een kans.”

24 April 2020

Katrien Desrumaux werkt sinds 4 jaar bij Be Planet, een Stichting van Openbaar Nut die duurzame burgerinitiatieven ondersteunt. Voordien was ze zeven jaar verantwoordelijk voor het onderhouden van de bedrijfspartnerschappen bij BOZAR.

Profielfoto Katrien Desrumaux.jpg“Be Planet is in 2015 opgestart vanuit de vaststelling dat heel wat burgers acties ondernemen wat het thema duurzaamheid betreft, maar dat er toen nog geen nationale organisatie was om die initiatieven een duwtje in de rug te geven.”, aldus Katrien. Be Planet werft fondsen door partnerships met bedrijven uit te werken, via particuliere fondsenwerving (direct mail acties) en door samen te werken met steden en gemeentes, die vaak op zoek zijn naar een optimale besteding van hun participatief budget.

“Mijn hoofdverantwoordelijkheid bij Be Planet is fondsenwerving bij bedrijven. Daarnaast sta ik in voor de ontwikkeling van onze organisatie in Vlaanderen. Dat gaat dan over het organiseren van de projectoproepen, het onderhouden van het contact met de geselecteerde projecten, aangevuld met de fondsenwerving naar bedrijven toe, het opzetten van samenwerkingen met Vlaamse steden en gemeentes …”

Samen met partners een succesverhaal creëren

“Het opbouwen en onderhouden van die vertrouwensrelatie met de bedrijfspartners en dan samen een succesverhaal creëren. Daarvoor doe ik het. Als je dan naar de projecten kan bellen met positief nieuws, geeft dat echt voldoening”, zegt Katrien. “Aangezien Be Planet nog niet zo lang bestaat en de naamsbekendheid nog niet groot is, is dat wel een uitdaging. Er kruipt veel tijd en energie in het opbouwen van een netwerk, het creëren van vertrouwensrelaties, die warmhouden, elkaar regelmatig zien … Als je dergelijke vertrouwensrelatie  niet hebt met een persoon binnen een bedrijf dan krijg je moeilijk een project verkocht binnen dat bedrijf. Je bouwt zo'n vertrouwensrelatie op door transparant te zijn over wat je doet met hun geld. Alles staat of valt met communicatie, ook bij particuliere fondsenwerving. Mensen krijgen zodanig veel info te verwerken, je moet je boodschap efficiënt brengen.”

Een tip die Katrien graag wil meegeven is: “Geef niet op en geef onverwachte pistes ook een kans. Ik heb al vaker meegemaakt dat ik een afspraak had waarvan ik dacht dat het de moeite niet zou lonen, maar waar dan toch heel mooie partnerschappen uit ontstonden.”

Obstakels? Beperkte budgetten en hiërarchische beslissingsprocedures

De beperkte budgetten bij potentiële partnerbedrijven zijn een eerste obstakel voor Katrien, in het uitvoeren van haar job. “Dat is een realiteit. Wij zijn een jonge organisatie die soms moet opboksen tegen aanvragen van grote, (inter)nationaal bekende organisaties die hun strepen reeds verdienden. Alhoewel ook blijkt dat dit in ons voordeel speelt, bepaalde bedrijven vinden het lokale, kleinschalige aspect aan onze organisatie net een troef."

Een tweede obstakel volgens Katrien zijn de tijdrovende hiërarchische beslissingsprocedures binnen bedrijven. “Je kan met één persoon aan tafel zitten en die overtuigd hebben, maar die moet dan nog eens zijn hiërarchie gaan overtuigen en daar kan heel veel tijd over gaan. Als die contactpersoon dan na een paar maanden ook nog eens van job blijkt veranderd te zijn, kan je weer van vooraf beginnen.”

Inspiratie

Gevraagd naar fondsenwervingscampagnes die Katrien inspirerend vindt/vond, somt ze de volgende drie op:

  • Clap and Act-campagne ihkv de coronacrisis. “Ik vind het zeer geslaagd dat ze meteen op het idee gesprongen zijn van: als mensen elke avond om 20u kunnen klappen, zullen ze toch ook bereid zijn een gift te doen. Ik vind het schitterend dat ze die link gelegd hebben en die campagne zo snel in elkaar hebben gebokst."
  • Campagne van Trombosestichting Nederland. “Tijdens één van de FAB-bijeenkomsten zag ik Liesbeth van Mindwize spreken over de campagne van Trombosestichting Nederland. De creativiteit die ze daar aan de dag gelegd hebben met onder meer de steunkousenactie sprak mij aan.”
  • Inzamelactie voor Baby Pia. “Een campagne die gewoon vertrok vanuit de quote ‘als iedereen nu eens een euro geeft, dan hebben we het geld binnen dat we nodig hebben’. Dat ze op kleine schaal, met een simpele boodschap zo veel mensen recht in het hart geraakt hebben is uitzonderlijk. En ze hebben een discussie losgeweekt over de aanpak van de farmaceutische sector.”

Proximity campagne on hold door Corona

Ook voor Be Planet heeft de Coronacrisis een concrete impact op hun werking. “Dit jaar hebben we een proximity campagne lopen, waarbij we een ecosysteem creëren dat bestaat uit een stad, ondernemers, bedrijven en burgers & verenigingen die zich inzetten voor de duurzame burgerinitiatieven die via een projectoproep geselecteerd worden. Bij sommige steden en gemeenten was de deal al rond, maar wordt de lancering van de campagne uitgesteld, bij anderen liggen de gesprekken momenteel stil omdat er nu andere prioriteiten zijn dan het lanceren van de campagne (wat volledig normaal is uiteraard). We staan klaar om, van zodra mogelijk, weer uit de startblokken te schieten.”

Waarom Katrien lid is van de FAB? “Ik woonde reeds verschillende bijeenkomsten bij, waar pertinente actuele thema’s besproken werden door goede sprekers. Het levert me interessante input op. Het feit dat je lief en leed kan delen met andere fondsenwervers doet ook heel veel: het gevoel dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten en je niet alleen bent. Het is een strijd voor iedere euro die je kan binnenhalen en dat is iets dat je binnen het netwerk van FAB echt kan delen.”

BePlanet_logo_Bicolor.jpgBe Planet is een stichting van openbaar nut, opgericht in 2015 op initiatief van 3 Belgische milieufederaties, zijnde Bond beter Leefmilieu, Inter Environnement Wallonie, en BRAL (de stadsbeweging voor een duurzaam Brussel). Haar missie bestaat uit het ondersteunen van duurzame, lokale burgerinitiatieven door fondsen te werven via bedrijven, burgers en samen te werken met lokale overheden.
www.beplanet.org
www.proximitybelgium.be

Close