Schenken en nalaten aan goede doelen vanaf juli 2021 belastingvrij in Vlaanderen

Schenken en nalaten aan goede doelen vanaf juli 2021 belastingvrij in Vlaanderen

21 September 2020

Vanaf juli 2021 wordt schenken of nalaten aan een goed doel belastingvrij in Vlaanderen. Voor het nalaten aan vrienden betaal je vanaf 15.000 euro slechts 3 procent erfbelasting meer.

Op vrijdag 18 september gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp decreet dat de Vlaamse Codex Fiscaliteit wijzigt.

Minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA): "Enerzijds verlagen we de tarieven om iets aan een goed doel na te laten of te schenken naar nul procent, anderzijds maken we het fiscaal interessanter om een nalatenschap te geven aan beste vrienden. Dit doen we door het tarief voor de eerste 15.000 euro van 25 pct naar 3 procent te brengen".

In het Waalse en Brusselse gewest wordt het 'nultarief' nog niet ingevoerd. 

Artikel VRT NWs: Groen licht voor hervorming van de erf-en schenkbelasting

Lees ook het persbericht van de VEF-AERF: 'Erfrechten voor goede doelen: eindelijk 'nultarief' in Vlaanderen'

Lisez aussi le communiqué de presse de VEF-AERF: Droits de succession pour les bonnes causes: enfin le 'tarif zéro' en Flandre

Close