Koen Maertens (directeur Oscare): “Een 360° benadering voor fondsenwerving is voor onze organisatie een must.”

Koen Maertens (directeur Oscare): “Een 360° benadering voor fondsenwerving is voor onze organisatie een must.”

23 September 2020

FAB lid in de kijker

Koen Maertens.jpgKoen Maertens is directeur van Oscare sinds 2008. Oscare is het nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens. Ze doen aan nazorg, preventie, onderzoek en bieden opleidingen aan. Koen gelooft sterk in een 360° benadering voor fondsenwerving.

Koen studeerde af aan de VUB als klinisch psycholoog, waarna hij aan een doctoraat werkte met als onderwerp ‘de psycho-sociale ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen met brandwonden en hun ouders’. Dit onderwerp werd aangereikt vanuit Oscare. Hierdoor kwam hij met de organisatie in contact en ging hij er aan de slag als directeur.

“Fondsenwerving is een groot deel van de job als directeur, want bij elk contact denk je toch na over opportuniteiten voor je organisatie, of dat nu in sponsoring, subsidies of giften is. Het is ook aan al onze medewerkers om leads te genereren. Iedereen is hier alert voor. Alle medewerkers zijn ambassadeurs voor Oscare, net zoals onze patiënten en vrijwilligers trouwens”, geeft Koen aan. “Wij zijn een niet-gesubsidieerd centrum met een tiental vaste medewerkers en een twintigtal zelfstandigen die de patiënten behandelen.”

360° methode

“Voor ons is geen enkele fondsenwervingsmethode heiligmakend, wij zijn fan van de 360° benadering, waarbij we de juiste kanalen en middelen proberen in te zetten voor het juiste doel en publiek, zodat we een totaalbudget kunnen verwerven om onze doelstellingen te verwezenlijken”, zegt Koen. “Direct mail doen we niet meer. Ik vond het verlies daarop te groot, als kleine organisatie.”

Oscare heeft naast subsidies, particuliere fondsenwerving en partnerschappen ook nog andere inkomstenbronnen. Met de Scar Academy bieden zij bijvoorbeeld opleidingen en congressen aan voor artsen en therapeuten die personen met littekens behandelen. “Daar halen we inkomsten uit, we voorzien daar ook sponsoring voor. We voeren daarnaast onderzoek uit op vraag van de industrie rond nieuwe technieken en nieuwe producten die in de markt komen voor onze doelgroep. We hebben ook samenwerkingsverbanden met de academische wereld (waarbinnen we bijvoorbeeld kunnen genieten van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek).”, legt Koen uit. “Je moet natuurlijk veel inspanningen leveren en veel kennis hebben op al die verschillende terreinen, maar die verscheidenheid zorgt er wel voor dat we beter bestand zijn tegen het opvangen van bepaalde crisissen. Het blijft voor elke organisatie zoeken naar de juiste cocktail aan fondsenwervingsmethodes. Zoek naar de cocktail die jij het liefste hebt, en baseer je hiervoor op objectieve en subjectieve zaken. Je moet je er ook goed bij voelen.”

Netwerk van belang voor major donors en legaten

Het netwerk van Oscare is de laatste 10 jaar enorm uitgebreid en dat werpt vruchten af. “De laatste jaren hebben we veel aan visibiliteit gewonnen. Door de koers die we gevaren hebben en het inzetten op de verschillende inkomstenbronnen zijn we een stabiele organisatie geworden. Dit jaar hadden we ook het geluk om een groot legaat te mogen ontvangen. Dat helpt natuurlijk wanneer er een crisis van zo’n omvang als de huidige coronacrisis uitbarst. Het is belangrijk om ook mensen met grotere vermogens in je netwerk te krijgen. Een performante Raad van Bestuur samenstellen, waarbij de leden linken hebben met die mensen, kan daar zeker bij helpen.”

Creativiteit en innovatie in fondsenwerving is vitaal

Oscare probeert telkens opnieuw creatief en vernieuwend uit de hoek te komen. “We willen niet berusten in de succesmakers van de fondsenwerving van de organisatie. We moeten blijven vernieuwen. Innovatief zijn is aan de basis eenzelfde verhaal brengen op een nieuwe manier. Intern volgen we daar zeker de trends in op en geven we medewerkers de kansen om zich daarin te verdiepen. Zo heb ik iemand in dienst die grafisch zeer sterk is, maar die zich nu ook bijgeschoold heeft in het audiovisuele, zodat we zelf onze filmpjes kunnen maken.”

Een campagne die sterk bijgebleven is, is een campagne die Oscare verspreidde in 2014 met een Boodschap van Algemeen Nut tijdens het WK Voetbal. Een fan staat verkleed te supporteren op café, volledig geschminkt en men gaat dan terug in de tijd terwijl hij zich verkleedt. Zo ontdek je dat het een brandwondenpatiënt is. “Daar is toen ook fondsenwerving uit gekomen en heel veel visibiliteit. De laatste jaren spelen we steeds meer in op de actualiteit in onze campagnes. In het voorjaar van 2019 hebben we ook op de hype van de escape rooms ingespeeld. Met de mobiele Fire Escape Room lieten we mensen kennis maken met brandveiligheidsvragen en zelf ervaren hoe het voelt om omgeven te zijn door rook. Dat heeft heel veel media gehaald en de fire escape room kan nu nog steeds geboekt worden”, vult Koen aan.

Voor de inzending voor De Standaard Solidariteitsprijs van 2020 werkte Oscare samen met reclamebureau Muskus het concept van The Daily Jan Show uit, waarmee ze meer respect en solidariteit willen verwerven voor brandwondenpatiënten. “We hebben dit breder gezien dan de advertentie op zich. We hebben er een filmpje aan gekoppeld en een (online) show voor opgezet waar men een ticket voor kon kopen. Dat is ook een alternatieve manier van fondsen werven. We beseffen dat we meer en meer op dat digitale spoor moeten inzetten, zodat we dat kunnen verankeren voor later. Innoveren betekent vooral uittesten, falen, finetunen en opnieuw testen.”

Virtuele peer-to-peer alternatieven

De coronacrisis en het wegvallen van de donaties via De Warmste Week hebben, net als voor zovele organisaties, ook voor Oscare gevolgen. “We hebben al heel veel activiteiten moeten afgelasten omwille van de coronacrisis, maar hebben ook virtuele alternatieven uitgewerkt,  bijvoorbeeld voor de Dodentocht. Daardoor hebben we voor de Dodentocht toch 60% kunnen ophalen van wat we vorig jaar hebben opgehaald. Ook de afschaffing van donaties via De Warmste Week zullen we financieel voelen, we zullen onze achterban nog steeds proberen te mobiliseren om acties op te zetten, maar zonder de media-aandacht zal dat toch een stuk moeilijker liggen.”

Gevraagd naar de waarde van het FAB lidmaatschap benadrukt Koen voornamelijk het netwerkaspect en aanreiken van actualiteit en nieuwe inzichten binnen de sector. “Je spaart tijd uit omdat je dat niet allemaal zelf moet uitzoeken en opvolgen. Ook het belang van fondsenwerving hoog houden in de maatschappij en het feit dat FAB inspireert op alle vlakken om de sector levendig te houden is van groot belang.”

Oscare

logo-oscare-website-top.pngOscare is het nazorg - en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens OSCARE. Ze doen aan Nazorg, Preventie, Sensibilisering, Onderzoek & Opleidingen.

www.oscare.be 

Close