Koen Symons (communicatie en business development Trias): “Het is belangrijk om in heel de organisatie bewuster om te springen met de geefvraag"

Koen Symons (communicatie en business development Trias): “Het is belangrijk om in heel de organisatie bewuster om te springen met de geefvraag"

23 November 2020

FAB lid in de kijker

KoenSymons_Trias.jpgKoen Symons werkt op Communicatie en Business Development bij Trias vzw, en is coördinator van hun taskforce fundraising. Trias helpt als internationale ontwikkelingsorganisatie met hoofdzetel in Brussel wereldwijd dromen waar te maken van ondernemende mensen.

Koen startte zijn loopbaan ooit bij Infotrade, een adressenfirma die later werd overgenomen door Dun&Bradstreet. Daarna werkte hij als vakjournalist bij het Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw. En sinds tien jaar is hij actief voor Trias. “Dat is de ngo van de Boerenbond- en Unizo-familie die actief is in Azië, Afrika en Latijns-Amerika”, verduidelijkt Koen. “Ik maak er deel uit van het driekoppig communicatieteam en ik ben coördinator van de taskforce fundraising. Dit is een nog jonge werkgroep die over verschillende afdelingen heen aan een nieuwe fundraisingstrategie timmert.”

Bijdrage leveren aan versterking van 3,8 miljoen ondernemende mensen

Koen heeft een directe link met Trias. “Bijna mijn hele familie woont in Peru. Het gaat om mensen die destijds voor de terreur van het Lichtend Pad gevlucht zijn vanuit het Andesgebergte naar Lima. Op eigen kracht hebben ze daar met vallen en opstaan een nieuw bestaan opgebouwd. Ik heb er gemerkt hoe cruciaal het kleinschalig ondernemerschap voor kwetsbare mensen is om hun zelfbeeld te versterken en een inkomen te verwerven. Bij Trias lever ik een bescheiden bijdrage aan de versterking van 3,8 miljoen ondernemende mensen. Daar ben ik trots op.’

Fondsenwervend rendement niet zo makkelijk met softere aanpak

De fondsenwerving bij Trias focust op de 300.000 leden van hun achterban (Boerenbond, Landelijke Gilden, KLJ, Markant, Neos en Unizo). Deze bewegingen steunen Trias met een jaarlijkse structurele bijdrage en geven Trias de kans om fondsen te werven bij hun leden. “Ik vind het hartverwarmend dat de bewegingen in onze achterban meer dan ooit hun schouders onder de werking van Trias zet. In deze tijden van polarisatie kiezen deze organisaties resoluut voor solidariteit en verbondenheid, over alle grenzen heen. Dat is wat onze samenleving nu nodig heeft. “

“We hebben tot nu toe nooit grote campagnes gevoerd naar deze doelgroep, maar met onze nieuwe fondsenwervingsstrategie willen we wel de inkomsten in dit segment naar een hoger niveau tillen. Agressieve direct marketing technieken zijn uit den boze. Een softere aanpak combineren met een hoog fondsenwervend rendement is niet gemakkelijk, dat is een zoektocht waar we nog niet klaar mee zijn. We versturen wel fideliseringsbrieven, maar zijn erg spaarzaam met direct mail voor prospectiedoeleinden.”

Wie niet vraagt, krijgt niet

Koen geeft aan dat ze bij Trias met dezelfde uitdagingen kampen als alle andere fondsenwervende organisaties. ”En dat zijn er genoeg. Maar voor mij is het glas altijd halfvol: er zijn ook veel kansen die we bij Trias kunnen grijpen. We hebben met onze taskforce fundraising onlangs een reeks workshops afgewerkt om tot een breed gedragen strategie en planning te komen. Er liggen veel ingrediënten op tafel om met onze fundraising flinke stappen vooruit te zetten. Een belangrijke vereiste is dat we in heel onze organisatie bewuster moeten omspringen met de geefvraag. Wie niet vraagt, krijgt niks. We mogen niet zomaar van onze doelgroepen verwachten dat ze zelf het initiatief nemen om geld in te zamelen voor Trias. We hebben nu voor het eerst donor journeys opgesteld voor een aantal persona’s en die moeten ons helpen om bewuster om te springen met de geefvraag.”

Niet-campagne-gebonden fondsenwerving

De gevolgen van de coronacrisis en het wegvallen van De Warmste Week lijken voor de fondsenwerving voor Trias eerder beperkt te blijven. “Wat de fondsenwerving betreft, zijn we gelukkig niet afhankelijk van grote publiekscampagnes. We kunnen terugvallen op een netwerk van heel trouwe schenkers. De voorbije jaren hebben een aantal bedrijven en vooral de afdelingen en personeelsleden van onze bewegingen fondsenwervende activiteiten opgezet in het kader van de Warmste Week. Met onze actie ‘Vlammen voor Trias’ moedigen we hen aan om hun ngo ook dit jaar financieel niet in de kou te laten staan. Op het terrein moeten we heel creatief zijn om de continuïteit van onze programma’s te waarborgen. Anderzijds is het juist in deze moeilijke tijden aan ons om te bewijzen dat we een grote meerwaarde bieden voor boeren- en ondernemersverenigingen.”

Gevraagd naar een inspirerend fondsenwervingsvoorbeeld geeft Koen aan fan te zijn van het Plan Ouder concept. “Het is een klassiek peterschapsmodel, waar toch een sterke emotionele aantrekkingskracht van uitgaat. Dat moet ook, want anders kan je geen 360 euro per jaar vragen van mensen die intekenen op dit handelingsmodel.”

“Fondsen werven doe je vanuit je hart, met passie en vuur. Zorg ervoor dat de dagelijkse routine dat vuur nooit dooft." Dat is alvast een tip voor zijn jonge collega’s. "Op ons kantoor in Brussel zijn de jongste jaren veel jonge medewerkers gearriveerd. Ik hoop dat de opleidingen van de FAB hen inspiratie bieden op het vlak van communicatie, fondsenwerving en het relatiebeheer met onze achterban.”

 

TRIAS_non-vectorial logo_tagline centered NL_rgb.jpgTrias

Trias helpt als internationale ontwikkelingsorganisatie met hoofdzetel in Brussel wereldwijd dromen waar te maken van ondernemende mensen.

www.trias.ngo

Close