Kick off Expeditie Cultuurwervers door Cultuurloket en FAB

Kick off Expeditie Cultuurwervers door Cultuurloket en FAB

11 February 2021

Op 11 februari 2021 vond de eerste online sessie van de Expeditie Cultuurwervers plaats via Zoom. 17 deelnemers uit culturele organisaties engageren zich om tijdens vier online sessies zich verder te verdiepen in fondsenwerving.

Screenshot cultuurwervers 3.JPGDe cultuursector wordt ook hard geraakt door de coronacrisis. Eens te meer wordt duidelijk dat een duurzame financieringsmix van levensbelang is voor een culturele organisatie. Een onderdeel van die financieringsmix is fondsenwerving (particulier, corporate, …). De cultuursector zet hier meer en meer op in, maar heeft nood aan begeleiding, kennisdeling en opbouw van expertise.

Om hier verandering in te brengen zetten Fundraisers Alliance Belgium (FAB) en Cultuurloket de Expeditie Cultuurwervers op. FAB en Cultuurloket brengen hun expertise en kennis over fondsenwerving en de cultuursector samen in een expeditie van 4 (digitale) sessies.

Tijdens de expeditie staan ervaringsuitwisseling, kennis door experts, transparantie en co-creatie centraal. De deelnemers bepalen grotendeels zelf de vorm en inhoud van het traject en werken aan een gedeelde ambitie.

Tijdens de eerste sesie kregen de deelnemers al een sterk kader mee rond fondsenwerving door experten Ilja De Coster en Jeroen Brugge (bestuursleden FAB).

In de komende sessies gaan we aan de slag met de concrete uitdagingen en vragen van de deelnemers uit de culturele sector.

Close