Fondsenwerving kost geld en tijd

Fondsenwerving kost geld en tijd

9 April 2021

Tijdens de derde sessie van Expeditie Cultuurwervers, een traject van 4 sessies georganiseerd door Cultuurloket en FAB, ging het voornamelijk over hoe een fondsenwervingsbudget opmaken en bepalen hoeveel mankracht je nodig hebt, hoe crowdfunding binnen dat budget past, en hoe je draagkracht creëert voor je fondsenwervingsacties. Tot slot kwam er een interessante crowdfundingscase van MLeuven aan bod.

We zetten enkele take-aways op een rij uit de presentaties en break-outsessies met de deelnemers:

Rond fondsenwervingsbudget

  • Zorg voor gedragenheid door management, bestuur, organisatie, en zorg dat de verwachtingen rond de fondsenwerving juist gesteld worden (expectation management)
  • Investeer in kennisuitwisseling rond fondsenwerving met jullie leadership en betrek ze ook effectief in de uitvoering van het fondsenwervingsplan
  • Start met een grondige analyse van je huidige inkomstenstromen en de verdeling hiervan
  • Budgetteer op lange termijn, maar zorg dat je ook op korte termijn snel kan schakelen
  • Besef dat fondsen werven geld en tijd kost
  • Plan een regelmatige budgetcontrole in

Rond opzetten van crowdfundingsacties

  • Zie crowdfundingsacties niet enkel als een middel om financiën voor een project binnen te halen, maar ook als een crowdbuilding actie. Je bouwt sociale relaties op.
  • Voorzie tijdens de crowdfundingscampagne voldoende tijd om te communiceren en op te volgen: ‘mensen hebben aandacht nodig, net als plantjes’.
  • Crowdfunding kan zowel als pre-sale instrument, voor startkapitaal als voor structurele inkomstenbronnen gebruikt worden.
  • Mensen geven niet aan een instituut, ze geven aan mensen, verhalen, projecten, … «Fundraising is not about persuading people to give to your organisation. It’s about inspiring people to want to make a difference to the world at this awful time, by giving to your cause and feeling great about it.»

Sprekers van dienst tijdens deze sessie waren: Jeroen Brugge (Noguru Consult), Charlotte Brandsma (Growfunding), Lloyd Wauters (Koalect) en Lydia Vandam (MLeuven)

Close