Artikel over ondergewaardeerd potentieel middle donors door Isabel Penne in Vakblad Fondsenwerving

Artikel over ondergewaardeerd potentieel middle donors door Isabel Penne in Vakblad Fondsenwerving

22 September 2021

Aan het begin van de zomer publiceerden we hier het artikel 'Mind the Gap. Het ondergewaardeerd potentieel', geschreven door  , de voorzitster van FAB. Het artikel werd nu ook opgepikt door onze Noorderburen in het Vakblad Fondsenwerving.

Vakblad fondsenwerving _ mind the gapIn het niemandsland tussen direct marketing met reguliere schenkers (one-to-many) en de persoonlijke aanpak van major gift fundraising (one-to-one) ligt het rijk van de middle donors (one-to-some).

Isabel Penne, voorzitter van FAB, maakte op basis van haar eigen ervaring en gesprekken met fondsenwervers uit het veld, een artikel over het ondergewaardeerd potentieel van middle donors.


Je leest het artikel in het Vakblad Fondsenwerving hier digitaal van pagina 14 tot 19: https://lnkd.in/djp2FDMF

Close