Meer dan losse acties nodig om succesvol én duurzaam giften te werven

Meer dan losse acties nodig om succesvol én duurzaam giften te werven

22 December 2021

Nu De Warmste Week op volle toeren draait, benadrukken Fundraisers Alliance Belgium (FAB) en HOGENT het belang van een professionele fondsenwervingsaanpak om succesvol structureel giften te werven. FAB en HOGENT voerden een studie uit over inkomsten en de rol en positie van de fondsenwervers in organisaties in België in 2020. De resultaten voor giften aan goede doelen bleven in het jaar 2020 vrij gunstig, ondanks de coronacrisis. 65% van de bevraagde organisaties zag geen daling in inkomsten via giften en legaten. 

“We horen best wat noodkreten van organisaties die plots inkomsten zagen wegvallen door de coronacrisis en door de koerswijziging die De Warmste Week doorvoerde in 2020 (focus op vrijwilligerswerk i.p.v. donaties). Maar we stellen ook vast dat de sector van de fondsenwerving tot hiertoe relatief goed stand heeft gehouden. Uit resultaten van studies in het Verenigd Koninkrijk en Nederland blijkt dat de geefbereidheid het afgelopen jaar niet over de hele lijn is afgenomen. De studie van de Fundraisers Alliance Belgium en HOGENT toont bij ons een daling aan inkomsten bij ongeveer een derde van de organisaties. Uit diezelfde studie blijkt ook dat veel afhangt van het soort organisatie, de grootte van organisatie en het professionele kader om snel te kunnen schakelen in een crisissituatie”, verduidelijkt Jeroen Brugge, bestuurslid FAB.

Twee derde zag zijn inkomsten via giften en legaten stijgen of gelijk blijven in 2020 t.o.v. 2017. Een derde noteerde een daling, de meeste van deze organisaties schrijven dit toe aan COVID 19. De meerderheid van de fondsenwervers ziet de toekomst positief tegemoet. Meer dan 80% verwacht dat de giften en legaten niet zullen dalen in de komende jaren.

Gunstige resultaten gelinkt aan professionalisme: opleiding, strategisch plan en CRM

Fondsenwerver vimeoDe mate van professionalisme waarmee de fondsenwerving aangepakt wordt, hangt sterk samen met het in stand houden van de resultaten in inkomsten via giften en legaten. Het al dan niet volgen van fondsenwervingsopleidingen, aanwezigheid van een strategisch fondsenwervingsplan en van een systeem voor databeheer hangt sterk samen met de opgehaalde inkomsten uit giften en legaten. Bij grote organisaties (> 50 werknemers) mogen we zelfs concluderen dat na het volgen van een passende vakopleiding ze gemiddeld 150.000€ aan giften en legaten ophaalden, tegenover 40.000€ zonder.

Organisaties met een strategisch fondsenwervingsplan haalden gemiddeld €50.000 op tegenover organisaties zonder plan die gemiddeld €20.000 ophalen. Zij hadden tijdens COVID19 in 2020 ook meer inkomsten uit giften en legaten zonder er significant meer op in te zetten.

Het hebben van een performant CRM-systeem, een online systeem waarin de gegevens van en relatie met (potentiële) donateurs bijgehouden wordt, heeft ook een positief effect op inkomsten via giften en legaten. Organisaties met een degelijk CRM-systeem en daaraan gekoppelde analyse hebben 10% meer inkomsten uit giften en legaten. Joke Persyn, HOGENT: “Een CRM-systeem betekent vaak dat organisaties op maat van hun donateurs communiceren, wat net cruciaal is voor een goede fondsenwerving. Dat verklaart mogelijk de impact van het CRM-systeem.” Collega Ann-Sophie Bouckaert geeft vanuit de legatenbarometer aan dat die zo persoonlijk mogelijke aanpak ook werkt bij legaten. Het loont dus voor organisaties om hun doelgroep te leren kennen en de nodige gegevens te verzamelen.

Bekijk alvast deze video voor meer info over het onderzoek rond het profiel van de fondsenwerver in België. 

Dit bericht werd als persbericht uitgestuurd op 22/12/2021.
Close