Particuliere fondsenwerving door Belgische non-profitorganisaties – studie door HOGENT en FAB

Particuliere fondsenwerving door Belgische non-profitorganisaties – studie door HOGENT en FAB

24 June 2022

Fundraisers Alliance Belgium (FAB) en HOGENT brachten in kaart hoe Belgische non-profitorganisaties fondsen werven bij particulieren en hoe het gesteld is met de rol van de fondsenwervers in de organisaties (bevraging 2020). In deze uitgebreide publicatie vind je de onderzoeksresultaten en tips voor fondsenwervende organisaties. FAB en HOGENT benadrukken het belang van een professionele fondsenwervingsaanpak om succesvol structureel giften te werven.

De resultaten voor giften aan goede doelen bleven in het jaar 2020 vrij gunstig, ondanks de coronacrisis. Twee derde zag zijn inkomsten via giften en legaten stijgen of gelijk blijven in 2020 t.o.v. 2017. Een derde noteerde een daling, de meeste van deze organisaties schrijven dit toe aan COVID 19.  “De studie leert ons ook dat veel afhangt van het soort organisatie, de grootte van organisatie en het professionele kader om snel te kunnen schakelen in een crisissituatie”, verduidelijkt Jeroen Brugge, bestuurslid FAB. De meerderheid van de fondsenwervers ziet de toekomst positief tegemoet. Meer dan 80% verwacht dat de giften en legaten niet zullen dalen in de komende jaren.

Gunstige resultaten gelinkt aan professionalisme fondsenwerving

De mate van professionalisme waarmee de fondsenwerving aangepakt wordt, hangt sterk samen met het in stand houden van de resultaten in inkomsten via giften en legaten, blijkt uit de studie. Onder meer een persoonlijke aanspreking van de (potentiële) donateurs en daarmee samenhangend een performant databeheer zijn daarbij van belang.  Joke Persyn, HOGENT: “Een CRM-systeem betekent vaak dat organisaties op maat van hun donateurs communiceren, wat net cruciaal is voor een goede fondsenwerving. Dat verklaart mogelijk de impact van het CRM-systeem.” Collega Ann-Sophie Bouckaert geeft vanuit de legatenbarometer aan dat die zo persoonlijk mogelijke aanpak ook werkt bij legaten. Het loont dus voor organisaties om hun doelgroep te leren kennen en de nodige gegevens te verzamelen.

Wil je meer weten over de onderzoeksresultaten, advies, modellen en tips krijgen om zelf met je fondsenwerving aan de slag te gaan? Download de publicatie (pdf, 160 pagina’s) hier.

Close