EFA bundelt fondsenwervingskrachten op Europees niveau

EFA bundelt fondsenwervingskrachten op Europees niveau

8 January 2020

Eind november 2019 heeft Josti Gadeyne als bestuurslid van FAB deelgenomen aan de  algemene vergadering van de European Fundraising Association (EFA). Hot topics waren onder andere een update van het certificeringsprogramma van opleidingen voor fondsenwervers en een grotere aanwezigheid in Brussel als politieke hoofdstad van Europa. Josti schreef er een blog over.

Wat is EFA?

EFA is een Europees netwerk van nationale organisaties die fondsenwervers vertegenwoordigen. Het netwerk telt vandaag 17 leden, waaronder FAB. EFA wil fondsenwerving in Europa versterken, onder andere door ervaringen en best practices te delen, een kader te bieden voor gecertificeerde opleidingen voor fondsenwervers en met één stem de Europese fondsenwervingsgemeenschap te vertegenwoordigen.

Kwaliteitsstandaarden voor opleidingen

EFA heeft een uitgekiend certificeringsprogramma dat kwaliteitsstandaarden vastlegt voor fondsenwervingsopleidingen. Op basis van deze standaarden kunnen nationale leden een eigen opleidingsprogramma uitwerken, dat internationaal erkend is, samen met een lokale onderwijsinstelling. FAB is vandaag nog niet in staat om in België zo’n gecertificeerd opleidingsprogramma aan te bieden, maar we werken stap voor stap aan een groter en beter aanbod van conferenties en educatieve sessies, met de kwaliteitsstandaarden van EFA in ons achterhoofd. Zo voorzien we vanaf 2020 meer opleidingen rond basiscompetenties zoals fiscaliteit en vzw-wetgeving, maar ook rond strategische competenties zoals (zelf)leiderschap. Bekijk hier onze opleidingen in 2020.

EFA herziet momenteel de kwaliteitsstandaarden van haar certificeringsprogramma. Ze maakt hierbij de opdeling tussen enerzijds meer algemene (basis)competenties en anderzijds meer strategische en leiderschapscompetenties. De standaarden moeten ook beter toepasbaar zijn in de verschillende culturele contexten binnen Europa.

Filantropie op tafel Europese besluitvormers

Filantropie is steeds vaker het voorwerp van discussies binnen de Europese instellingen. Europees beleid heeft ook hoe langer hoe meer impact op de fondsenwervingssector. Denken we maar aan Europese privacywetgeving, btw-regels of regelgeving tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Zo identificeerde de Europese Commissie in haar Supra National Risk Assessment de non-profitsector als een hoog risico voor financiering van terrorisme. In maart 2019 keurde het Belgische parlement nog een wetsvoorstel goed waarbij vzw’s verplicht zouden worden om een register bij te houden voor giften van en naar het buitenland, met als doel verschillende vormen van criminaliteit - zoals oplichting, witwassen en financiering van terrorisme - te bestrijden. Hoewel het doel legitiem is, menen we als FAB dat de voorziene maatregelen in het wetsvoorstel disproportioneel zijn. Lees hier meer over dit wetsvoorstel.

Tijdens de algemene vergadering stelde EFA dan ook haar plannen voor om in 2020 meer aanwezig te zijn op het Europese politieke toneel. Zo kan EFA haar leden nuttige informatie geven over aankomende wetgeving die een impact zal hebben op het werk van fondsenwervers en kan ze samen met andere Europese netwerken lobbyen voor het belang van de fondsenwervingssector.

Volg EFA online

EFA wil in 2020 nog meer inzetten op communicatie voor fondsenwervers, onder meer via haar website efa-net.eu, de digitale nieuwsbrief Fundraising Europe en social media. Ook FAB zal proberen haar steentje bij te dragen door content aan te leveren voor de communicatiekanalen van EFA. Wil je weten wat er leeft in andere Europese landen op het vlak van fondsenwerving? Volg dan zeker EFA online.

Auteur: Josti Gadeyne, bestuurder FAB vzw, is communication and fundraising coordinator bij Ziekenhuis Geel


Close