Rapport 'Nonprofit Pulse' toont aan dat non-profit organisaties hun dienstverlening en fondsenwerving aanpassen om crisissen te doorstaan

De financiële crisis heeft gevolgen voor de manier waarop non-profitorganisaties in heel Europa diensten verlenen en fondsen werven, zo blijkt uit een nieuw rapport dat op 18 januari is uitgebracht door de European Fundraising Association en Salesforce.org.

2022 Pulse Non-ProfitIn het rapport 2022 Nonprofit Pulse - Tracking Change in Europe ondervroegen EFA en Salesforce.org 658 vertegenwoordigers van non-profitorganisaties uit 30 landen in heel Europa. De resultaten van het rapport (nu voor het derde jaar) laten zien dat de sector in 2022 nog steeds in een crisissituatie verkeert: door de economische crisis neemt de vraag naar diensten toe en komen de middelen verder onder druk.

In reactie hierop transformeren non-profitorganisaties hun fondsenwerving en dienstverlening om hun uiterste best te doen om aan de toenemende behoefte te voldoen.

Belangrijkste bevindingen van het rapport:

  • Non-profitorganisaties werden in 2022 geconfronteerd met aanhoudende crisisomstandigheden, waarbij de economische crisis de vraag naar diensten deed toenemen en de middelen verder onder druk zette, waarbij bijna de helft van de respondenten (48%) aangaf moeite te hebben met het beheren van de werklast.
  • Het werven van voldoende fondsen bleef een grote uitdaging (47%), waarbij 32% de individuele giften in 2022 zag afnemen.
  • Non-profitorganisaties proberen hun kanalen verder te diversifiëren (31% van de respondenten) en investeerden meer in marketing en communicatie, terwijl 35% aangaf zich meer te richten op supporter care.
  • Als blijk van veerkracht bleven non-profitorganisaties meer gebruik maken van digitale middelen (38%) en toonden zij zich flexibel bij de aanpassing aan de behoeften van hun gebruikers.
  • De ondersteuning van personeel en hun welzijn werd onder de aandacht gebracht: 1 op de 3 respondenten noemde dit als een belangrijke uitdaging.
  • De enquête bracht duidelijke regionale verschillen aan het licht, waarbij het Verenigd Koninkrijk en Ierland het zwaarst werden getroffen door de crisis rond de kosten van levensonderhoud.

Bevindingen in detail

De inkomsten uit fondsenwerving dalen terwijl de vraag stijgt voor veel non-profitorganisaties in Europa. Meer dan een derde (37%) van de non-profitorganisaties zag de vraag naar hun diensten in 2022 toenemen, terwijl 28% aangaf dat de donaties daalden. Dit heeft gevolgen voor hun financiële welzijn: 22% heeft de reserves van de organisatie aangesproken.

Maar hoewel een derde (36%) zich zorgen maakt over hun toekomst, zegt slechts 10% te bezuinigen op diensten. 1 op de 7 (15%) zegt de dienstverlening uit te breiden om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen.

Charlotte Rydh, voorzitter van de European Fundraising Association (EFA) en secretaris-generaal van Giva Sverige in Zweden, zegt: "2022 was opnieuw een ongelooflijk moeilijk jaar voor de sector, en dit onderzoek geeft aan dat de meerderheid van de non-profitorganisaties hun aanpak heeft moeten aanpassen en nieuwe methoden heeft moeten vinden om dringend fondsen te werven ter ondersteuning van de diensten die zo noodzakelijk en nu zo dringend nodig zijn.

"Nogmaals, zelfs in het licht van de uitdagingen betekent dit dat non-profitorganisaties hard werken om te innoveren, nieuwe manieren te vinden om fondsen te werven, de betrokkenheid van donateurs te verbeteren, hun personeel te ondersteunen en eerstelijnsdiensten te leveren."

Transformatie van dienstverlening en fondsenwerving

De versnelling van de digitale toepassingen die begon met de pandemie heeft zich voortgezet, waarbij non-profitorganisaties steeds meer gebruik maken van digitale middelen om fondsen te werven, in contact te komen met supporters en diensten te verlenen.

Non-profitorganisaties richten zich ook op het behouden van donateurs (35%) en op het creëren van aantrekkelijke communicatie die inspireert tot regelmatige giften (31%) en langdurige trouwe steun. Bijna een kwart van de respondenten (24%) zegt dat hun organisatie van plan is om in 2023 meer te investeren in fondsenwerving, marketing en communicatie. Organisaties kijken ook naar de toekomst om zekerheid en veerkracht op te bouwen, waarbij 17% zich meer gaat richten op fondsenwerving via nalatenschappen.

Digitaal

Als we kijken naar het gebruik van digitale technologie voor betrokkenheid, zijn de meest opvallende gebieden van groei in 2022 evenementen en sociale media.

Bijna de helft van de non-profitorganisaties (46%) hanteert in 2022 een hybride model voor evenementen. 19% zei dat ze geloven dat online evenementen meer mensen aantrekken, en 14% zei dat ze meer geld ophalen. Een kwart zei dat sociale media succesvoller waren dan het voorgaande jaar voor het werven van schenkers.

Een derde van de respondenten zei echter meer training nodig te hebben om volledig gebruik te maken van de digitale mogelijkheden, en 5% zei dat hun begunstigden digitale communicatie willen maar dat hun organisatie momenteel niet in staat is dat te bieden. 

Zorg voor werknemers

De crisis heeft voor veel non-profitorganisaties ook gevolgen voor de werkdruk. 48% zei dat dit het grootste probleem was, gevolgd door het ondersteunen van het personeel en hun welzijn (31%). 28% zei ook dat ze vorig jaar moeite hadden om personeel te werven voor fondsenwerving, terwijl het behoud van personeel voor een kwart (26%) problematisch was.

Een kwart zei dat het personeel rechtstreeks werd getroffen door de crisis rond de kosten van levensonderhoud. In reactie hierop zeiden 2 op de 5 respondenten dat hun organisatie meer aandacht en investeringen had besteed aan het welzijn van het personeel. En een klein percentage (12%) zei dat ze op zoek zijn naar meer personeel voor fondsenwerving.

Het volledige rapport van 2022 Nonprofit Pulse kan hier worden gedownload (in het Engels).

This article was first published by European Fundraising Association in English.

Want to be a friend of the Fundraisers Belgium?

The Fundraisers Belgium has several Friends of the Fundraisers Belgium that co-brand with our quality network of decision makers in the fundraising world. Send an e-mail to info@fundraisersbelgium.be if you want more information about partnering up with the Fundraisers Belgium.