News

News

 1. ImpactCoalitie vraagt in memorandum meer tijd en middelen voor het maatschappelijk belang

  ImpactCoalitie vraagt in memorandum meer tijd en middelen voor het maatschappelijk belang

  • 21-02-24

  In een memorandum vraagt de ImpactCoalitie maatregelen die de effectiviteit van de sector en het stimuleren van de vrijgevigheid van de bevolking bevorderen.

  Read more
 2. Community led storytelling for nonprofits - KU Leuven seminar op 22 mei

  Community led storytelling for nonprofits - KU Leuven seminar op 22 mei

  • 15-02-24

  Op woensdag 22 mei organiseert de K.U.Leuven campus Stormstraat een gastcollege rond 'community-led/ethical storytelling'.

  Read more
 3. Engagez-vous comme Administrateur chez Fundraisers Belgium et Impactez la Collecte de Fonds en Belgique !

  Engagez-vous comme Administrateur chez Fundraisers Belgium et Impactez la Collecte de Fonds en Belgique !

  • 23-01-24

  Les près de 200 membres collecteurs de fonds de Fundraisers Belgium recherchent des administrateurs engagés pour collaborer avec le conseil d'administration afin de professionnaliser davantage les collecteurs de fonds dans le secteur non lucratif en Belgique.

  Read more
 4. Fundraisers Belgium is op zoek naar extra Geëngageerde bestuurders

  Fundraisers Belgium is op zoek naar extra Geëngageerde bestuurders

  • 23-01-24

  De bijna 200 leden-fondsenwervers van Fundraisers Belgium zijn op zoek naar extra Geëngageerde bestuurders om samen met het bestuur te werken aan een verdere professionalisering van de fondsenwervers in de non-profit sector in België.

  Read more
 5. Verplichte toevoeging van Nationaal Nummer schenker aan fiche 281.71 (fiche voor fiscaal attest)

  • 11-01-24

  Op 28 december 2023 keurde de Kamer net voor het jaareinde en in volle vakantieperiode nog een “Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen”(DOC 55/3607) goed. Eén van de wijzigingen slaat op de belastingvermindering voor giften. Voor giften vanaf 1 januari 2024 moet het Nationaal Nummer van de schenker aan fiche 281.71 voor Belcotax toegevoegd worden (voor het eerst tegen 1 maart 2025). De wet moet nog een uitvoeringsbesluit (K.B.) en publicatie in het B.S. krijgen om in de praktijk uitgevoerd te kunnen worden.

  Read more
 6. Eindejaar en giften: ook een kwestie van vertrouwen (persbericht vzw Ethische Fondsenwerving)

  Eindejaar en giften: ook een kwestie van vertrouwen (persbericht vzw Ethische Fondsenwerving)

  • 19-12-23

  De vzw Ethische Fondsenwerving heeft vernomen dat sinds enkele weken jonge mensen op straat of aan de deur in Vlaanderen financiële steun vragen om de klimaatdoelstellingen van Parijs in 2050 te behalen. Onder de naam “2050 Paris” wordt voorgesteld een eenmalige gift in geld te doen, cash of via een QR-code op een tablet of smartphone. In Nederland, waar deze campagne vandaan komt, heeft het Centraal Bureau Fondsenwerving, dat duizenden goede doelen controleert en een erkenning verleent, publieke twijfels uitgesproken over de betrouwbaarheid van deze actie (https://cbf.nl/nieuws/waarschuwing-2050-paris)  Read more
 7. Regulitis.be: aanklacht tegen alle onaangepaste regelgeving voor verenigingen

  Regulitis.be: aanklacht tegen alle onaangepaste regelgeving voor verenigingen

  • 18-12-23

  Verenigingen kampen al decennia met tal van onaangepaste regels. De site regulitis.be biedt oplossingen en sensibiliseert politiek en administratie om er eindelijk werk van te maken. In samenspraak met de Verenigde Verenigingen werkte de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportfederatie en De Federatie in 2023 aan een actualisering van alle ‘onaangepaste regelgeving’ waar organisaties in hun sectoren mee te maken krijgen. Deze regels gelden veelal voor alle vzw’s waardoor deze dossiers ook herkenbaar zijn voor alle andere verenigingssectoren in Vlaanderen.

  Read more
 8. SOS Kinderdorpen zet veiligheid kinderen boven fondsenwerving: je kan niet langer meter of peter worden van één kind.

  SOS Kinderdorpen zet veiligheid kinderen boven fondsenwerving: je kan niet langer meter of peter worden van één kind.

  • 15-12-23

  SOS Kinderdorpen laat haar peterschappen evolueren naar een nieuwe vorm. Het is daarbij niet meer mogelijk om meter of peter te worden van één kind, maar je kan wel nog meter of peter worden van al hun projecten voor kinderen in België of in het buitenland. België is het eerste land waar SOS Children's Villages deze stap zet. "Wij zijn ervan overtuigd dat deze evolutie de betrokkenheid van de meters of peters niet hoeft te verminderen. En de eerste reacties zijn ook heel fijn om te horen. Er is veel begrip", geeft Mieke Pareit (Fundraisers Individual Giving) aan.

  Read more
 9. Fondsenwerving is voor mij een van dé hefbomen om het onhoudbare status quo te doorbreken.

  Fondsenwerving is voor mij een van dé hefbomen om het onhoudbare status quo te doorbreken.

  • 20-11-23

  Carlos Rovzar is Head of Development voor regio Vlaanderen en Nederland bij DUO for a JOB. DUO for a JOB organiseert intergenerationele en interculturele mentoring om de tewerkstelling van jonge werkzoekenden met migratieachtergrond te versterken, en de ervaring van 50-plussers te valoriseren.

  Read more
 10. Ilja De Coster over verbeteren van retentie door de wetenschap erachter te doorgronden

  Ilja De Coster over verbeteren van retentie door de wetenschap erachter te doorgronden

  • 08-11-23

  In de meest recente nieuwsbrief van EFA, de European Fundraising Association, heeft Ilja De Coster, mede-oprichter en vice-voorzitter van Fundraisers Belgium, het over hoe 'attrition' of uitval van schenkers een dure zaak kan zijn voor non-profit organisaties. Dat hoeft het echter niet te zijn, geeft Ilja aan. Hij vertelt over drie cruciale datapunten waar elke fondsenwerver rekening mee zou moeten houden en ook naar zou moeten handelen om de retentie te verbeteren.

  Read more

Want to be a friend of the Fundraisers Belgium?

The Fundraisers Belgium has several Friends of the Fundraisers Belgium that co-brand with our quality network of decision makers in the fundraising world. Send an e-mail to info@fundraisersbelgium.be if you want more information about partnering up with the Fundraisers Belgium.