Gezondheidszorg zit nog altijd in de lift bij het opnemen van een goed doel in een testament

Gezondheidszorg staat - sinds corona – op nummer 1. ‘Educatie en onderzoek’ daalt elk jaar in de ranking, terwijl  ‘Zorg voor mensen met een beperking’ elk jaar stijgt.

Jaarlijks publiceert HOGENT naar aanleiding van 13 september: “Internationale Dag van het Testament voor het Goede Doel” de resultaten van de legatenbarometer (download volledig rapport).

De Legatenbarometer HOGENT onderzoekt al verschillende jaren in opdracht van testament.be de inkomsten uit legaten voor goede doelen. Jaar na jaar toont deze een positieve trend aan.

Ondanks de hervorming van het duolegaat in 2021 in Vlaanderen zijn in 2022 de legateninkomsten voor goede doelen in Vlaanderen gestegen, aldus een recent persbericht van Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. Wat de impact van deze hervorming op langere termijn zal zijn is echter moeilijk in te schatten.

Gemiddeld bedragen de inkomsten uit legaten 18% van de totale bedrijfsinkomsten van goede doelen. Voor vele goede doelen zijn deze werkingsmiddelen cruciaal voor de verderzetting van hun missie.

Het gemiddelde bedrag van één legaat bedroeg in 2022 135.441 euro.

Grootste legatenwervers in 2022 (*)


TOP 10

Organisatie

Legaten 2022

1

STICHTING TEGEN KANKER

€ 25.456.742

2

KOM OP TEGEN KANKER

€ 19.128.215

3

ARTSEN ZONDER GRENZEN

€ 15.475.730

4

VRIENDEN DER BLINDEN

€ 11.343.872

5

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KU LEUVEN EN UZ LEUVEN)

€ 7.814.760

6

CARITAS INTERNATIONAL BELGIË 

 € 7.169.536

7

UNICEF BELGIË

€ 6.861.525

8

JULES BORDET ASSOCIATIE

€ 5.800.352

9

WWF BELGIUM

€ 5.565.993

10

FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FNRS)

€ 5.184.699

(*) uit de deelnemende goede doelen aan de legatenbarometer

De populairste domeinen in 2022 zijn gezondheidszorg, internationale solidariteit & ontwikkeling en zorg voor mensen met een beperking.

SOS duolegaten in Vlaanderen

Sinds juli 2021 is het in Vlaanderen fiscaal minder interessant om na te laten aan een goed doel via het stelsel van het duolegaat, destijds een fiscaal interessante constructie voor zowel goede doelen als erfgenamen.

Op dit moment zijn er geen indicaties dat Brussel of Wallonië zou volgen met een hervorming van het duolegaat.

De grootste uitdaging in Vlaanderen is nog altijd om mensen in beweging te krijgen om hun duolegaat te herbekijken en eventueel te herschrijven. Immers, wanneer dit niet gebeurt zal het goede doel in veel gevallen in Vlaanderen het duolegaat moeten weigeren.

In sommige gevallen is het nog mogelijk om tot een overeenkomst (dading) te komen met de erfgenamen maar daar is het goede doel volledig afhankelijk van de goodwill van de erfgenamen.

Ter compensatie kwam er in Vlaanderen voor goede doelen een nultarief. Daardoor betalen goede doelen sinds 2021 geen erfbelasting meer wanneer ze een legaat ontvangen.

Als erflater kan je op die manier in Vlaanderen méér nalaten aan projecten die je zelf kiest en belangrijk vindt. Je gift via testament gaat immers 100% naar het goede doel.

Bron: Persbericht HOGENT, 12 september 2023

Want to be a friend of the Fundraisers Belgium?

The Fundraisers Belgium has several Friends of the Fundraisers Belgium that co-brand with our quality network of decision makers in the fundraising world. Send an e-mail to info@fundraisersbelgium.be if you want more information about partnering up with the Fundraisers Belgium.