PARTNER Nieuws - Hoe kan je raad van bestuur je fondsenwerving boosten: 6 tips

Besturen gaan soms erg op de rem gaan staan als het gaat over fondsenwervende technieken die ze zelf niet leuk vinden.

Soms leggen ze ook onrealistische doelen op of beginnen hard te micro-managen. Er zijn gelukkig ook veel besturen die ook echt hun rol opnemen in de fondsenwerving. De relaties met schenkers en het geld dat daaruit volgt zijn essentieel om impact te maken. Hoe betrek je het bestuur dan best?

Jeroen Van Hove, S&L, geeft 6 tips om het bestuur meer te betrekken bij de fondsenwerving in zijn blogpost.

Photo by SpaceX on Unsplash

Want to be a friend of the Fundraisers Belgium?

The Fundraisers Belgium has several Friends of the Fundraisers Belgium that co-brand with our quality network of decision makers in the fundraising world. Send an e-mail to info@fundraisersbelgium.be if you want more information about partnering up with the Fundraisers Belgium.