Fundraisers Belgium is op zoek naar extra Geëngageerde bestuurders

IMG_20230915_160547671_HDR.jpg

De bijna 200 leden-fondsenwervers van Fundraisers Belgium zijn op zoek naar extra Geëngageerde bestuurders om samen met het bestuur te werken aan een verdere professionalisering van de fondsenwervers in de non-profit sector in België.

Functieomschrijving:

 • Samen met je medebestuurders bepaal je de strategie en actiepunten van Fundraisers Belgium voor de komende jaren en volg je deze op

Wat zoeken we in een bestuurder?

 • Je engageert je om actief en constructief deel te nemen aan de bestuursvergaderingen (3 tot 4 keer per jaar, minstens 2 online) en de activiteiten (netwerkmomenten/uitwisselingsmomenten met leden) van de organisatie.
 • Je zet je competenties en netwerk mee in om in de praktijk de strategie te realiseren.
 • Je hebt veel goesting om de fondsenwervingssector een boost te geven.
 • Je bent fondsenwerver binnen een non- of social-profit organisatie en je kandidatuur wordt ondersteund door je organisatie.
 • Je bent of wordt lid van de Fundraisers Belgium.

Waarom zou je bestuurder worden?

 • Je kan mee een verschil maken voor alle fondsenwervers en hun organisaties, en bij uitbreiding: voor de maatschappij.
 • Je zit mee aan het stuur om de toekomst van de sector mee vorm te geven en dat op diverse vlakken.
 • Je krijgt erkenning van je sector-collega’s voor al je inspanningen en realisaties.
 • Je persoonlijke en professionele ontwikkeling krijgt een sterke boost.

Je kandidaat stellen?

Stuur een mail met jouw motivatie naar josefien@fundraisersbelgium.be. Geef hierbij weer wie je bent, welk parcours je hebt afgelegd en wat je drijfveren zijn om deel te nemen aan het bestuur.

Na je kandidaatstelling voeren we een eerste kennismakingsgesprek. Je verneemt meer over de werking van Fundraisers Belgium en de verwachtingen rond het mandaat van bestuurder.

Toelichting:

 • Fundraisers Belgium is de ledenvereniging van professionele fondsenwervers in België.  We versterken, verbinden en komen op voor fondsenwervers in België.
 • In 2011 besloot een groep gemotiveerde fondsenwervers om een beroepsvereniging van fondsenwervers in België op te starten. Deze groep legde de basis voor wat nu bekend staat als de Fundraisers Belgium.
 • Het bestuursorgaan van Fundraisers Belgium bestaat officieel uit minstens 3 leden (we streven naar een ploeg van maximum 10 leden) die aangesteld worden door de Algemene Vergadering. Je bent bestuurder voor een periode van 3 jaar waarbij het mandaat maximum één keer verlengd kan worde, tenzij de algemene vergadering hier uitdrukkelijk van afwijkt en nieuwe verlenging(en) voorziet.
 • Het werkvolume beperkt zich tot een 4-tal vergaderingen per jaar (deels online, deels fysiek), 1 dagvullende visiemeeting vlak voor of na de zomer, en sporadische contacten tussendoor. Er wordt geen ‘uitvoerend werk’ verwacht, gezien Fundraisers Belgium voor het secretariaatswerk ondersteund wordt door 2Mpact (in de persoon van Josefien D’Haene). Wel wordt er ad hoc gevraagd mee gesprekken te voeren met stakeholders, uiteraard steeds in functie van de agenda van de bestuurders.
 • Elke kandidaatstelling wordt beoordeeld op zijn/haar parcours en drijfveren, motivatie en engagement alsook op mogelijke belangenconflicten. Bij een eerste positieve evaluatie volgt een persoonlijk gesprek om de wederzijdse verwachtingen te bespreken.
 • We streven een diverse en inclusieve samenstelling van het bestuursorgaan na.

Want to be a friend of the Fundraisers Belgium?

The Fundraisers Belgium has several Friends of the Fundraisers Belgium that co-brand with our quality network of decision makers in the fundraising world. Send an e-mail to info@fundraisersbelgium.be if you want more information about partnering up with the Fundraisers Belgium.