Jobs

Jobs in fundraising

Want to communicate a job offer to the Fundraisers Belgium network? Members can do it for free.

Jobs

RSS Feed
 1. Diabetes Liga zoekt een commercieel netwerktalent en fondsenwerving

  • 23-11-23

  In Vlaanderen leven naar schatting 600.000 mensen met diabetes (type 1 of type 2) en elke 17 minuten krijgt iemand de levenslange diagnose ‘diabetes’. Onrustwekkende cijfers…

  Daarom informeert, connecteert en mobiliseert de Diabetes Liga iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt. Samen met personen met diabetes, hun omgeving, de zorgverleners, onze leden en onze vrijwilligers streven we, als onafhankelijke organisatie, naar een kwaliteitsvol leven voor mensen met diabetes.

  Read more
 2. De Mucovereniging zoekt een Medewerker Fondsenwerving en Communicatie (Corporate & Digital)

  • 13-11-23

  De Mucovereniging is de nationale vereniging van en voor kinderen, jongeren en volwassenen met mucoviscidose en hun families. Muco is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in België. Elke dag gaan we de strijd aan om de levenskwaliteit van mensen met muco in ons land te verbeteren. Als medewerker Fondsenwerving & Communicatie speel je hierin een belangrijke rol. Je staat mee in voor het vinden van de financiële middelen om de werking van de Mucovereniging te garanderen, voor de vorm en inhoud van de interne en externe communicatie en voor de sensibilisatie van de Belgische bevolking.

  Read more
 3. DSC cherche un.e Project Manager

  • 13-11-23

  DSC cherche un.e Project Manager

  DSC est une agence de marketing direct qui offre aux organisations sans but lucratif une gamme complète de services et les aide à collecter des dons auprès du grand public. Nous collaborons notamment avec GAIA, OXFAM, les Banques Alimentaires, Mercy Ships et bien d’autres encore.

  Read more
 4. DSC zoekt een Project manager

  • 13-11-23

  DSC zoekt een Project manager

  DSC is een full-service marketingbureau dat social-profitorganisaties helpt giften in te zamelen bij een groot publiek. Je kent ongetwijfeld de verenigingen waarmee we samenwerken: GAIA, Oxfam, de Voedselbanken, Mercy Ships en nog vele andere.

  Read more
 5. Artsen Zonder Grenzen zoekt Corporate Partnership Specialist

  • 06-11-23

  Artsen Zonder Grenzen zoekt Corporate Partnership Specialist

  Artsen zonder Grenzen (AZG) is een medische humanitaire hulporganisatie. In meer dan 70 landen bieden MSF-teams hulp aan mensen in nood en aan oorlogsslachtoffers, zonder onderscheid naar afkomst, nationaliteit, religie, filosofie of politiek.

  Read more
 6. Join for Water zoekt een Marketeer Recht op Water

  • 31-10-23

  Join for Water zoekt een Marketeer Recht op Water

  Join For Water garandeert het recht op water voor iedereen, vandaag én morgen. We zetten in op milieubeheer voor de bescherming van onze watervoorraden, op toegang tot drinkwater en tot water om voedsel te produceren. We werken in 8 ontwikkelingslanden en in België.

  Read more
 7. DSC zoekt een Accountmanager

  • 23-10-23

  Ben jij uit het juiste hout gesneden om goede doelen een steuntje in de rug te geven? Wil jij mee strijden tegen armoede, honger, geweld en andere onrechten? Dan ben jij misschien de accountmanager die wij zoeken!

  Read more
 8. VUB Foundation zoekt een Senior Fundraising Officer

  • 12-10-23

  VUB Foundation zoekt een Senior Fundraising Officer

  De VUB Foundation werft filantropische fondsen bij bedrijven, instellingen en particulieren. Dat doet ze binnen het kader van de dienst TechTransfer van het Vicerectoraat Innovatie en Valorisatie.
  Fondsen werven is vooral communiceren en doelgroepen sensibiliseren om te investeren in een bepaald project. Het beleid van de VUB Foundation steunt op de overtuiging dat elke filantropische gift maatschappelijke return moet krijgen. Iedere bijdrage steunt onderwijs, onderzoek, innovatie of het patrimonium van de VUB. De kennis en inzichten die daaruit ontstaan, vloeien terug naar de samenleving.

  Read more
 9. HI recherche Un Major Giving Officer (H/F/X)

  • 03-10-23

  HI recherche Un Major Giving Officer (H/F/X)

  Indignées face à l’injustice que vivent les personnes handicapées et les populations vulnérables, nous aspirons à un monde solidaire et inclusif, où toutes les différences nous enrichissent et où chacune et chacun peut « vivre debout ». HI est une organisation de solidarité internationale indépendante et impartiale, qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. OEuvrant aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour répondre à leurs besoins essentiels, améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Nous croyons fermement en l'importance de l'inclusion et de la diversité au sein de notre structure. C'est pourquoi nous sommes engagés dans une politique handicap afin de favoriser l'accueil et l'intégration de personnes en situation de handicap. Merci d’indiquer si vous avez besoin d’un aménagement particulier, y compris pour participer aux premiers entretiens.

  Read more
 10. HI zoekt een Major Giving Officer (m/v/x)

  • 03-10-23

  HI zoekt een Major Giving Officer (m/v/x)

  “Verontwaardigd over het onrecht dat personen met een handicap en andere kwetsbare mensen meemaken, streven wij naar een solidaire en inclusieve wereld waar alle verschillen ons verrijken en iedereen menswaardig kan leven.”

  Handicap International (HI) is een internationale hulporganisatie die onafhankelijk en onpartijdig tussenkomt in situaties van armoede en uitsluiting, bij conflicten en natuurrampen. Onze organisatie getuigt en onderneemt actie voor personen met een handicap en andere personen in een kwetsbare situatie. Het is onze missie om aan hun basisbehoeften tegemoet te komen, hun leefomstandigheden te verbeteren en respect te promoten voor hun waardigheid en hun fundamentele rechten.

  Read more

Want to be a friend of the Fundraisers Belgium?

The Fundraisers Belgium has several Friends of the Fundraisers Belgium that co-brand with our quality network of decision makers in the fundraising world. Send an e-mail to info@fundraisersbelgium.be if you want more information about partnering up with the Fundraisers Belgium.